Stage

Stage: GGD Drenthe

Wat zijn de perspectieven ten aanzien van een rookvrije omgeving en de kenmerken van rokers met een lage sociaal economische status (SES)?/Hoe wordt er gedacht over stoppen-met-roken zorg en hoe zou je deze zorg toegankelijker kunnen maken?

Achtergrond informatie

Roken is één van de drie thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord waarin de volgende ambitie is beschreven: ‘In 2040 rookt minder dan 5% van de volwassen inwoners van Drenthe. Jongeren en zwangere vrouwen roken niet.’ In Drenthe rookt in 2016 27% van de volwassenen en 11% van de ouderen, wat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Van de jongeren in klas 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs heeft in 2019 19% wel eens gerookt. We zijn er dus nog lang niet. Vanaf 1 oktober is het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving gestart waarin GGD Drenthe alle twaalf gemeenten ondersteunt tot eind 2021 om stappen te zetten richting een rookvrije omgeving en rookvrije generatie. Een van de doelen van dit project is om meer inzicht te krijgen in de kenmerken van rokers en het draagvlak voor een rookvrije omgeving in de geprioriteerde doelgroep, namelijk kinderen en volwassen met een zogenaamd ‘lage sociaal economische status’ (SES). Ook is een doel van het project om het aanbod van de stoppen-met-roken-zorg toegankelijker te maken voor de Drentse inwoners en zijn we geïnteresseerd in wat hiervoor nodig is. 

We zoeken

Een enthousiaste, sociale, en nieuwsgierige student met interesse in publieke gezondheid. Ervaring met kwalitatief onderzoek is een pré. Verslag zal worden opgeleverd in het Nederlands.

We bieden

Begeleiding van een projectmedewerkers Rookvrije Omgeving en adviseur gezondheidsbevordering en samenwerking met een ervaringsdeskundige op het gebied van sociale armoede en uitsluiting. Het onderzoek zal deels kwalitatief van aard zijn, dus een mooie kans om hiermee (meer) ervaring in op te doen.

Contact

Evelien Kalisvaart

06-21371791

e.kalisvaart@ggddrenthe.nl

Start: Van november 2020 tot juli 2021

Taal: Nederlands

Locatie: GGD Assen