Internship

Stage: Kwalitatief onderzoek naar achterliggende redenen foutieve voedingsinformatie bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond

Achtergrond informatie:

Bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente Utrecht werken adviseurs Gezondheid en Culturele aspecten in verschillende netwerken van bewoners en professionals in de Utrechtse wijken. Ook kennen zij persoonlijk veel inwoners met verschillende achtergronden en leefomstandigheden in Utrecht.

Zij hebben vanwege hun achtergrond specifieke kennis en ervaring op de waarden uit deze culturen en beheersen de Marokkaanse of Turkse taal. Deze adviseurs sluiten aan op actuele gezondheidsvragen van de Utrechtse bewoners, vaak met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, met informatie en advies.

De adviseurs signaleren dat in deze coronatijd bewoners een goede gezondheid willen hebben, om zich te beschermen voor het virus. Dit gaat over het opbouwen van weerstand en afvallen (ivm de risicofactoren). Voeding is daarom een belangrijk onderwerp voor hen en de adviseurs signaleren dat Utrechters met een migratieachtergrond ontvankelijk zijn voor voedingsinformatie die in de sociale en-/of culturele context wordt aangenomen als ‘betrouwbaar’’. Deze voedingsinformatie is niet altijd in lijn met de richtlijnen van het Voedingscentrum. Met deze opdracht willen we graag inzicht krijgen in de omvang van foutieve informatie en de achterliggende oorzaken/redenen die de keuze voor foutieve voedingsinformatie bepalen.

De opdracht:

Met kwalitatief onderzoek (incl. literatuuronderzoek en interviews met Utrechtse professionals en vrijwilligers van o.a. mantelzorggroepen) in kaart brengen welke factoren (individueel + omgevingsgericht) een rol spelen bij het verkrijgen van (foutieve) voedingsinformatie bij (vrouwelijke) Utrechters met een niet westerse achtergrond (Marokkaans en Turks). Subvragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

· Welke betrouwbare voedingsinformatiebronnen (digitaal en fysiek) zijn er volgens professionals voor (vrouwelijke) Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond?

· Waar vinden (vrouwelijke) Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond informatie voor hun voedingsvragen volgens de professionals?

· In hoeverre wijken volgens professionals de gebruikte bronnen af van de bestaande betrouwbare bronnen?

· Welke economische, sociale en culturele factoren beïnvloeden de keuze van (vrouwelijke) Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond volgens professionals?

De uitvoering van het onderzoek zal vanwege corona (en beperkte groepsbijeenkomsten) vooral digitaal onder professionals en vrijwilligers plaats vinden.

De professionals hebben ook behoefte aan voedingskennis en ondersteuning bij het geven van voedingsinformatie. De vraag aan geïnteresseerde student(en) is dan ook of zij op vraag/verzoek van professionals/vrijwilligers ook een (visuele) powerpointpresentatie willen sturen/geven in de wijken (als dit mogelijk is), waarin antwoord wordt gegeven op actuele voedingsvragen/onderwerpen van Utrechters met een niet-westerse migrantenachtergrond.

We zoeken:

Een student Voeding & Gezondheid of Gezondheid & Maatschappij met:

  • Affiniteit met interventies/beleid op het thema Voeding & Gezondheid voor een gezonde Utrechtse samenleving/stad.
  • Affiniteit met (gemeentelijk) beleid en onderzoek.
  • Affiniteit met niet-westerse culturen.
  • Nieuwsgierig zijn naar waarom (vrouwelijke) Utrechters met een niet-westerse migratieachtergrond in verschillende omgevingscontexten kiezen voor “foutieve” voedingsinformatie.
  • Positieve instelling en grote mate van zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en eigen initiatief.
  • Goede schriftelijke- en communicatieve vaardigheden.
  • Vaardigheid je gemakkelijk in te werken, contact te leggen en samen te werken.

Contact:

Hannie Kuiken (adviseur Gezondheid) h.kuiken@utrecht.nl

Vera Scholten (gezondheidsexpert) vera.scholten@utrecht.nl

Duur:

6 maanden

Stagevergoeding:

max. 500 euro