Starnumansbos

Provincie Friesland
Ligging tussen Balk en Oudemirdum
Coordinaten 166.3/543.4
Hoogte tov NAP +0.4 tot +1.9m
Oppervlakte 55.3 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie
Jaar van aanwijzing 1983
Delen beheerd tot 1983
FGR hogere zandgronden
Fysiotoop landduinen, forten en overstoven laagten
PNV vochtig Wintereiken-Beukenbos
Starnumansbos is een voormalig eikenhakhoutbos. Rechts Koningsvaren
Starnumansbos is een voormalig eikenhakhoutbos. Rechts Koningsvaren

Starnumansbos ligt in Gaasterlân, het heuvelachtige bosgebied in het zuiden van Friesland. Gaasterlân is al in de 17e eeuw ontgonnen. Op de plaats van het huidige Starnumansbos lagen toen akkers. In de 19e eeuw is Starnumansbos beplant met eiken. Het bos is aangelegd op rabatten. Op circa 1 meter diepte is een keileemlaag aanwezig, die hoge schijngrondwaterspiegels veroorzaakt.

Vanaf aanleg tot 1960 is het bos beheerd als eikenhakhout ten behoeve van leerlooierijen. In de periode daarna zijn begroeiingstypen ontstaan als gevolg van verschillend beheer. Stukken zijn omgevormd tot opgaand eikenbos. Een ander deel is doorgeplant met grove den. Een stormgat, ontstaan in 1973, is beplant met douglasspar. Een gedeelte van het bos is onbeheerd achtergelaten: doorgegroeid hakhout.

zie ook: http://www.staatsbosbeheer.nl >>natuurgebieden>>fryslan>>gaasterland

Kaart