Nieuws

Stedelijke ongemakken: de snikhete stad

Gepubliceerd op
11 juni 2012

Temperaturen in de stad Rotterdam liggen structureel hoger dan in het omringende buitengebied. De meetlocaties in Rotterdam Centrum en Zuid bleken het warmst ten opzichte van de meetlocatie buiten de stad. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een studie van Wageningen University en Alterra in het kader van de eerste fase het 'Kennis voor Klimaat’ programma (Alterrarapport 2192, mei 2012).

Image.jpg

Sinds augustus 2009 meten onderzoekers de stadstemperatuur in Centrum, Oost en Zuid Rotterdam en op een referentie locatie in het buitengebied ten noorden van de stad. De gemiddelde dagtemperatuur op drie locaties in Rotterdam lag 0.5 tot 1.4 °C hoger dan op de referentie locatie. Met name de minimum temperatuur was hoger in de stad: 1.4 tot 2.7 °C ten opzichte van het buitengebied. Daarnaast was ook de windsnelheid in de stad beduidend lager (meer dan 50 procent). Dit zogenaamde Urban Heat Island Effect, ofwel stedelijk hitte-eiland effect, is het grootst na zonsondergang omdat het in de stad minder snel afkoelt dan er buiten. Tijdens windstille, heldere dagen kan de stad dan wel 6 tot 8 C warmer zijn. Pas na zonsopkomst neemt het temperatuurverschil tussen stad en buitengebied weer af doordat het buitengebied sneller opwarmt.

De eerste resultaten van de studie laten zien dat de hogere stadstemperaturen in Rotterdam Centrum en Zuid vergelijkbaar zijn met die van andere Europese steden. Klimaatwetenschappers verwachten meer zomers met extreem warme dagen. In combinatie met de toenemende verstedelijking van de regio zal het hitte-eiland effect een toenemend probleem gaan vormen: steeds meer mensen zullen hun woonomgeving als te warm en oncomfortabel gaan ervaren.

Naast verdere analyse van het stadsklimaat zullen de verkregen gegevens ook gebruikt worden om modellen te ontwikkelen en het proces van het stedelijk hitte-eiland effect te ontrafelen. Dit is van belang voor het verder ontwikkelen van adaptatiemaatregelen en –strategieën tegen de opwarmende stad.