Stieren sperma aanvragen

Hoe kom ik aan sperma uit de genenbank?

Sperma van stieren van zeldzame rassen wordt in de genenbank bewaard en onder voorwaarden uitgegeven. Uitgifte moet bijdragen aan instandhouding of verbetering van het ras. Bij uitgifte maakt CGN gebruik van een standaard procedure die is afgestemd met de verschillende rasverenigingen. CGN vindt het van belang dat de betreffende rasvereniging achter het gebruik van materiaal uit de genenbank staat. Deze rasvereniging is ook in het bezit van een overzicht van beschikbare stieren in de genenbank. Een aanvraag van genenbank sperma moet de volgende informatie bevatten:

  • naam en adresgegevens aanvrager
  • UBN-nr bedrijf (en lidnummer rasvereniging)
  • naam stier en aantal doses (per koe maximaal 2 doses)
  • motivatie aanvraag
  • in bezit van eigen stikstofvat: ja/nee
  • indien nee, via welke KI-service?

De rasvereniging stuurt uw aanvraag door naar CGN en u krijgt van CGN een sperma bestelformulier ter ondertekening toegestuurd wat u naar CGN moet terugsturen. Bij een positieve beoordeling van de aanvraag wordt sperma verzonden. CGN gaat er van uit dat de aanvrager zelf een stikstofvat beschikbaar heeft. Een eventuele afwijzing van de aanvraag wordt beargumenteerd. In geval dat er van de gewenste stier (te) weinig doses zijn kan er in overleg in het kader van een fokprogramma toch uitgifte plaats vinden, waarbij bij geboorte van een mannelijke nakomeling t.z.t. nieuw sperma in de genenbank opgenomen kan worden. CGN vraagt melding te maken van de drachten / kalveren evenals teruglevering van niet gebruikte doses.

CGN geeft sperma niet uit wanneer hetzelfde of vergelijkbaar sperma verkrijgbaar is bij KI-organisaties. CGN vraagt een vergoeding van 15 euro/dosis sperma en brengt dit in rekening bij de rasorganisatie die de aanvraag van het sperma ondersteunt. De levertijd van sperma is 3 tot 4 weken. Er kunnen veterinaire beperkingen aan sperma uit de genenbank zitten, dit sperma is lang niet altijd volgens de huidige EU regels gewonnen (afhankelijk van jaar van inname en bron van spermawinning). Dit betekent dat CGN niet-EU-gecertificeerd sperma slechts uitgeeft onder strikte voorwaarden en moet kunnen garanderen dat het sperma niet in het handelsverkeer terecht komt. Voor meer uitleg kunt u contact met Henk Sulkers opnemen (telefoon: 0317-480539).