Product of dienst

Storytelling

Storytelling voor academici: met Roodkapje de collegezaal in.

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met
de
 Wageningen Graduate Schools (WGS).

Inhoud

In deze eendaagse workshop gaan deelnemers aan de slag met het bedenken van een verhaal om hun onderzoeksproject te beschrijven.

De samenleving is de voedingsbodem van wetenschappelijk onderzoek. Zonder voedingsbodem verwelkt elk onderzoek. Om op te bloeien hebben onderzoekers effectieve methoden nodig om informatie over hun onderzoek te delen. De juiste vorm van communicatie zorgt voor multidisciplinaire samenwerking, succesvolle subsidieaanvragen en een positieve verhouding tot de media.

In deze workshop leren deelnemers hoe ze informatie over hun onderzoek kunnen delen door middel van het vertellen van een verhaal. In de vorm van mondelinge overlevering zijn verhaalstructuren van overal ter wereld al eeuwenoud en toch vrijwel hetzelfde gebleven. Die verhaalstructuren zijn vandaag de dag nog overal terug te vinden, van bijvoorbeeld Star Wars tot Moana en zelfs Heel Holland Bakt.

Verhaalstructuren kunnen gebruikt worden om grote hoeveelheden complexe informatie over te brengen. Deze workshop laat de deelnemers kennis maken met rudimentaire verhaalstructuren. Door een combinatie van interessante oefeningen en individuele feedback kunnen de deelnemers deze structuren gebruiken om het verhaal rondom hun eigen onderzoek te verbeteren. Deelnemers zullen deze methode na de workshop op verschillende manieren en in verschillende contexten
kunnen gebruiken.

Doelgroep

Promovendi en postdocs die zijn gevraagd om een persoonlijk onderwerp, professioneel onderwerp of hun onderzoek voor te dragen aan een specifiek publiek.

Cursusdoelen

 • Leren hoe de structuur van een verhaal er uit ziet
 • Een verhaal leren analyseren om de belangrijkste plotwendingen te doorgronden
 • Het leren ontwikkelen van specifieke en effectieve verhaalelementen
 • Leren om effectieve feedback te geven eover verhaalstructuren
 • Leren reflecteren op je eigen ontwikkeling

Cursusduur en studiepunten

 • 1 sessie van 10.00 tot 17.00
 • 0,25 ECTS

Datum en tijd

Data worden ingepland wanneer er 8 of meer deelnemers zijn.

Cursusmateriaal

De deelnemers worden geacht een stuk mee te brengen dat al in hoofdlijnen op papier uitgewerkt is. Dit wordt het verhaal waar de deelnemer tijdens de workshop mee aan de slag zal gaan.

Certificering

De deelnemers moeten de gehele dag aanwezig zijn om een certificaat te ontvangen.

Toelatingseisen

Om mee te kunnen doen aan deze workshop moet je ten minste een score van 70 behalen op de Oxford Online Placement Test (klik hier om een afspraak te maken) of een vergelijkbare score hebben behaald op een
van de volgende internationaal erkende toetsen:

 • 6.5 op het IELTS exam
 • Ten minste een C op het Cambridge First-examen
 • Ten minste een C op het Cambridge Advanced-examen
 • Ten minste 80 op het TOEFL-examen (internet-based)

Je voldoet ook aan de toelatingseisen als je een diploma van een Engelstalige master van een Nederlandse universiteit hebt.

Tarief

Gereduceerd tarief* € 100
Regulier tarief** € 200
tarief voor externen € 230

Hierbij zijn studie- en cursusmaterialen inbegrepen. Koffie, thee en lunch zijn niet inbegrepen.

Gereduceerd tarief*

- WUR-promovendi met een goedgekeurd Training en
Supervision Plan (TSP) die ingeschreven staan bij een van de graduate schools (EPS, PE&RC, VLAG,
WASS, WIAS, WIMEK).
- WUR-postdocs die ingeschreven staan bij een van de graduate schools

Regulier tarief**

- Alle andere promovendi en / WUR postdocs en medewerkers.

  • Annuleringsvoorwaarden

   Je kunt kosteloos annuleren mits je dit ten minste vier weken voor de start van de workshop doet. Wanneer je dit later doet zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Tenzij:

  • Het mogelijk is om iemand voor te stellen die jouw plek inneemt tijdens de workshop. Geef in dat geval de naam en contactgegevens door aan de cursuscoördinator. In dat geval betaal je alleen €50 annuleringskosten.
  • Je, als WUR-promovendus of -postdoc, een geldige reden hebt om je af te melden (ziekte of een sterfgeval in de familie). In dat geval betaal je het gereduceerde tarief en wordt er van je promotor/PI gevraagd om per mail de reden voor afmelding op te geven.