Studentenverhaal

Student Corstiaen Versteegh - MSc Biology

Corstiaen liep stage bij The Rockefeller University in New York. Daar deed hij onderzoek naar het gehoor en de haarcellen van het binnenoor. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Nature.

Dat mijn stage zo succesvol zou zijn had ik van tevoren nooit verwacht. Maar dit succes komt zeker ook door de vriendelijke en gastvrije houding van het Hudspeth Lab, misschien wel het belangrijkste voor een stage.

Stage New York


Het laatste onderdeel van mijn masteropleiding Biologie was de externe stage. Tijdens mijn eerdere afstudeervakken was ik er al achter gekomen dat het onderwerp van die stage verband zou houden met zintuigsystemen en kwantitatief van aard moest zijn, dus met wat wis- en natuurkunde. Zo kwam ik terecht bij Jim Hudspeth (The Rockefeller University, New York): een naam die ik slechts kende uit de literatuur, maar waarvan ik de artikelen zeer goed vond en het onderzoek mij sterk aansprak. Hij doet onderzoek aan het gehoor en met name aan de haarcellen van het binnenoor die een beweging (bijvoorbeeld door geluid) omzetten in een elektrisch signaal naar de hersenen.


Haarbundel

Bovenop een haarcel staat een haarbundel met de opmerkelijke eigenschap dat een minimale beweging (minder dan 1 nm) al voldoende is om een geluid te kunnen horen. Voor deze grote gevoeligheid is het van belang dat de haarbundel bijeen blijft, bijvoorbeeld door eiwitverbindingen tussen de individuele haartjes (stereocilia) van een bundel. Uit het onderzoek waar ik aan meegewerkt heb bleek echter dat ook de hydrodynamische krachten van de vloeistof tussen de stereocilia een belangrijke bijdrage leveren. Door het dicht opeen staan van de stereocilia voeren zij een gezamelijke beweging uit en openen en sluiten ionkanalen op de stereocilia gelijktijdig: een vereiste voor een betrouwbaar elektrisch signaal.Stage succesvol

Ik heb bij een geweldige onderzoeker op een geweldig instituut onderzoek kunnen doen en bovendien zijn de resultaten van dit onderzoek onlangs gepubliceerd in Nature. Dat mijn stage zo succesvol zou zijn had ik vantevoren nooit verwacht. Maar dit succes komt zeker ook door de vriendelijke en gastvrije houding van het Hudspeth Lab, misschien wel het belangrijkste voor een stage.

> Artikel in Nature