Nieuws

Studenten dragen bij aan economisch en ecologisch vitaal Westerkwartier

Gepubliceerd op
25 maart 2013

Wageningse studenten komen met een economisch en ecologisch advies voor het Groningse Westerkwartier. Hierover hadden zij in het kader van hun vak Academic Consultancy Training een opdracht ontvangen van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier zet zich in voor een ecologisch en economisch vitaal en gezond Westerkwartier. Een grote biodiversiteit is een belangrijk kenmerk van ecologische vitaliteit. Je brood kunnen verdienen is een kenmerk van economische vitaliteit. Het verbinden van ecologie en economie is de kern van de twee studentopdrachten die de gebiedscoöperatie heeft verstrekt aan studenten van Wageningen University, voor het vak Academic Consultancy Training in januari en februari 2013. De opdracht ‘Biodiversiteit en verdienmodel’ is heel erg breed en is voor een haalbare uitwerking toegespitst op houtsingels. De opdracht ‘Vismigratie en verdienmodel’ is toegespitst op vismigratie als van belang zijnde factor in biodiversiteit.

De studentengroep ‘Biodiversiteit en verdienmodel’ presenteert als oplossing een netwerk en een label (merk of certificaat) om het beheer van de houtsingels kostendekkend en met draagvlak bij de burgers uit te voeren. Onder de titel ‘Follow the Fish’ (of ‘Volg de Vis’) presenteert de groep ‘Vismigratie en verdienmodel’ eveneens een herkenbaar netwerk als oplossing. De netwerkaanpak zien de studenten als een oplossing voor het feit dat sommige ondernemers of organisaties kosten moeten maken om de ecologische kwaliteit in stand te houden of te vergoten, terwijl andere ondernemers of organisaties de financiële vruchten van de hoge ecologische kwaliteit plukken. Beide hebben elkaar nodig. Door georganiseerde en niet-vrijblijvende omzetting van waarde in geld krijgen alle spelers in het netwerk een eerlijk deel van de in het netwerk toegevoegde waarde.

Dit raakt de basis van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier: een samenwerkingsverband waarin organisaties van verschillende aard samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en de toegevoegde waarde eerlijk delen. De netwerkorganisatie “Houtsingels” en de netwerkorganisatie “Volg de Vis” kunnen als lid van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier bijdragen aan de doelen van de gebiedscoöperatie (waarde-creatie voor de andere leden van de gebiedscoöperatie) en bovendien ook profiteren van waarde-creatie door die andere coöperatieleden.  De studenten dragen, in de door de Kenniswerkplaats Westerkwartier georganiseerde onderzoeksopdrachten, waardevolle oplossingen aan voor het versterken van de ecologische en economische vitaliteit van zowel de Gebiedscoöperatie Westerkwartier als het gebied.

Themabijeenkomst ‘Biodiversiteit in de regio Westerkwartier’

Op woensdag 6 maart presenteerden de studenten hun resultaten aan dertig betrokkenen in het gebied, waaronder Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Waterschap Noorderzijlvest, Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier, Landschapsbeheer Groningen en AOC Terra, in de Vrijborg te Nuis. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier toonde zich erg tevreden met de resultaten: “Ik ben blij met de bruikbare resultaten van de beide studentgroepen. Ze kijken met een frisse blik naar de vraagstukken en geven richtingen aan die wij als Gebiedscoöperatie verder kunnen uitwerken. En dat niet alleen:  de intensieve contacten die wij tijdens deze projecten met de studenten en met onze partners in de streek gehad hebben, hebben de banden met onze partners ook weer versterkt. Dit helpt ons dus echt verder“, aldus Alex Datema, voorzitter Boer & Natuur ZWK, één van de trekkers in de Gebiedscoöperatie.