Studentenprojecten rondom Dorpsenenergieplan Veenkoloniën

Studenten van Wageningen University en Van Hall Larenstein Leeuwarden werken mee aan de ontwikkeling en toepassing van het Dorpsenergieplan in de Veenkoloniën. Zij doen dit samen met bewoners, gemeente Aa & Hunze, Agenda voor de Veenkoloniën en Energiebureau Veenkoloniën.

Over Dorpsenergieplan

In 2013 is, op initiatief van gemeente Aa en Hunze, Energiebureau Veenkoloniën van start gegaan. Het doel: lokale intiatieven op het gebied van duurzame energiehuishouding ondersteunen. Het Energiebureau is een meerjarig platform dat bewoners, overheden, ondernemers en kennisinstellingen begeleidt in de duurzaamheidsopave van Aa en Hunze. Het is een lokale aanpak die mogelijk het antwoord is op het duurzaamheidsvraagstuk in andere delen van de Veenkoloniën. Daarom zijn ook de partnergemeenten - verenigd in de Agenda voor de Veenkoloniën - betrokken bij dit project.

Inspirerend onderzoek ondersteunt de regio om op innovatieve wijze te verduurzamen
Erik Deenen, Energiebureau Veenkoloniën

Kennis verzamelen voor het Dorpsenergieplan

Studenten en regionale partijen hebben via Kenniswerkplaats Veenkoloniën al veel kennis verzameld voor het Dorpsenergieplan. Negen studentgroepen van Wageningen University en Van Hall Larenstein speelden hier een belangrijke rol in.

2012

Internationale master studenten van Wageningen University hebben een haalbaarheidsstudie uitgewerkt voor het inpassen van duurzame energie in Veenkoloniale landbouw. Zij deden dit in samenwerking met ingenieursbureau Tauw.

Vervolgens hebben twee studenten van Van Hall Larenstein, ook in samenwerking met Tauw, een afstudeerproject gedaan naar drijvende zonnepanelen en de ontwikkeling hiervan.

2013

De samenwerking rondom het Dorpsenergieplan is van start gegaan. Gasselternijveenschemond is het eerste betrokken dorp.

Vierdejaars studenten Milieukunde van Van Hall Larenstein hebben een top 8 duurzame energievormen uitgewerkt voor regio Oostermoer. De drijvende zonnepanelen zijn hierin meegenomen.

Tweedejaars studenten Milieuwetenschappen van Wageningen University hebben deze top 8 teruggebracht naar een top 3 van veelbelovende opties. Zij hebben de milieu-technische haalbaarheid van deze opties onderzocht.

Vervolgens zijn master studenten Geo-Information Science aan de slag gegaan met de multi touch table. Met behulp van deze touch table kunnen inpassingen in het landschap (zoals vormen van duurzame energie) gevisualiseerd worden. In samenwerking met bewoners uit Gasselternijveenschemond en gemeente Aa en Hunze is een proef uitgevoerd.

Daarnaast hebben deeltijdstudenten Toegepaste Aardrijkskunde onderzoek gedaan naar het inpassen van duurzame energie in wijken (watergang in landbouwgebied).

Tot slot deden studenten Toegepaste Aardrijkskunde van Van Hall Larenstein een studie naar het betrekken van dorpsbewoners in Gasselternijveenschemond.

2014

Steeds meer dorpen hebben interesse in een Dorpsenergieplan.

Studenten Toegepaste Aardrijkskunde van Van Hall Larenstein zullen Gasselternijveen en Eexterveenschekanaal ondersteunen bij de eerste stappen naar een Dorpsenergieplan.

Ook de samenwerking met studenten van Wageningen University wordt verkend.

2015

Dit jaar zijn in juni 4 Master studenten van Geo-Information Science aan de slag gegaan met een vervolg project binnen het Dorpsenergieplan. De studenten hebben gewerkt aan een applicatie (APP) dat de mogelijkheden voor het installeren van zonnepanelen visualiseert en de communicatie hierover bevorderd.

De applicatie geeft informatie over de volgende onderdelen:

  • Totale oppervlakte dak dat geschikt is voor zonnepanelen
  • Aantal zonnepanelen per dak
  • Initiële investeringskosten voor installatie
  • Jaarlijkse opbrengst in energie en inkomsten
  • Geschatte keerpunt voor de investering

De applicatie is de gebruiken op laptop, tablet en smartphone.

Het rapport is goed leesbaar en geeft voldoende input om na studie met onze Village Energy Team vervolg stappen te ondernemen!
Egbert Huiting, Energiebureau Veenkoloniën

Met de verder uitwerking van de plannen van de sudenten gaat het Village Energy Team na de zomer aan de slag.

Terug