Nieuws

Succesvol symposium over Teelt zonder aarde

Gepubliceerd op
11 juli 2013

Efficiënter omgaan met water, het vergroten van de weerbaarheid van substraten en verstandig gebruik van veenproducten. Dat waren eind juni de speerpunten tijdens het internationale symposium GroSci2013 dat Wageningen UR Glastuinbouw heeft georganiseerd. Meer dan 225 onderzoekers van wetenschappelijke instituten en de industrie uit ruim 40 landen waren aanwezig.

Wereldwijd is er een snel groeiende belangstelling voor nieuwe tuinbouwtechniek om zuiniger om te gaan met grondstoffen. Tijdens GroSci2013 was het centrale thema ‘World Wide Water Use Efficiency’. Er werd niet alleen over water gesproken, maar ook over meststoffen en over potgronden.

“Het was een bijzonder symposium”, zegt organisator Chris Blok van Wageningen UR Glastuinbouw. “Er is op een heel constructieve manier kennis uitgewisseld, niet alleen tussen wetenschappers onderling maar ook tussen industrie en onderzoek. Er waren lezingen, posterpresentaties en stands en deze waren aanleiding voor veel goede discussies. Niet eerder was er zoveel belangstelling vanuit de toeleveranciers. Dit is een nieuwe, positieve ontwikkeling.”

Er was een groot aantal presentaties gedurende vier dagen. Belangstellenden konden bovendien tijdens een excursie kennis nemen van de moderne onderzoeksfaciliteiten van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Ook is er een bezoek gebracht aan enkele moderne glastuinbouwbedrijven. Iedere dag werd gestart met een zogenaamde key-note presentatie waarin het hoofdonderwerp van die dag werd belicht.

15 x zuiniger met water

“Met betere watergeefsystemen zijn onder gecontroleerde teeltomstandigheden grote besparingen in water mogelijk,” aldus Cecilia Stanghilini van Wageningen UR Glastuinbouw in de openingspresentatie. “Door een beter watertransport vanaf de bron, een nauwkeuriger irrigatiesysteem en een bedekte teelt kan met veel minder water een goede kwaliteit van bijvoorbeeld tomaten worden geteeld. In onderzoek is het mogelijk gebleken om het watergebruik voor de productie van 1 kilo tomaten terug te brengen van 60 liter naar 4 liter water. In gebieden waar water schaars is kan zo dankzij moderne tuinbouwtechniek efficiënt een hoogwaardig product worden geteeld.”

Zuurstof bij de wortels

Prof. Jean Caron van Université Laval, Canada ging tijdens zijn presentatie in op zuurstoftransport in de wortelomgeving. Hij vertelde dat uit modelberekeningen en experimenten is gebleken dat niet zo zeer het zuurstofgehalte in de waterige oplossing belangrijk is, maar de transportsnelheid. “Het is voor een plant niet erg als het zuurstofgehalte laag is mits er maar voldoende snel aanvoer is van zuurstof in de directe omgeving van de wortelhaartjes.”

Weerbaarheid van substraten

Er is wereldwijd een groeiende belangstelling voor het vergroten van de weerbaarheid van substraten. Onderzoekster Sammar Khalil van de Zweedse University of Agricultural Sciences gaf in haar presentatie een overzicht van de mogelijkheden om door toevoegingen en wortelmedia het bestaande microleven in de wortelzone te stimuleren. Door de groei en ontwikkeling van de aanwezige bacteriën en schimmels te bevorderen, hebben schadelijke organismen minder kans.

Behandeling van slecht water

Onderzoeker Nikolaos Katsoulos van University of Thessaly, Griekenland besprak nieuwe technieken om ‘slecht’ water bruikbaar te maken voor intensieve teelten. Hij besprak enkele moderne voorbehandelings- en recirculatietechnieken waarmee het mogelijk is om in gebieden waar water schaars is, toch een hoogwaardig product te kunnen telen.

Potgrond en veenvervangers

Johannes Welsch van de Duitse belangenorganisatie Industrieverband Gartenbau gaf aan dat er de komende jaren nog voldoende veen beschikbaar is voor de productie van potgrond, maar dat er ook hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van vervangers voor veen.

In 2015 wordt het symposium voor Rooting Media gehouden in Wenen, Oostenrijk en het symposium voor Hydroponics in ‘the Gold Coast’ in Australië.