Nieuws

Succesvolle wervingscampagne Wageningen Universiteits Fonds krijgt vervolg

Gepubliceerd op
13 december 2012

Particulieren, stichtingen en bedrijven hebben voor het oplossen van de wereldvoedselproblematiek aan het Wageningen Universiteits Fonds € 9,2 miljoen aan giften toegezegd. Vanwege dit onverwacht hoge resultaat van de eerste twee jaar van de campagne Food for Thought, Thought for Food heeft het fonds vijf nieuwe projecten geselecteerd.


De nieuwe projecten zullen, net als de onderzoeksprojecten uit de startfase, worden ingezet om met wetenschappelijk onderzoek wegen te vinden om de verwachte negen miljard mensen in 2050 van voldoende en kwalitatief goed voedsel te voorzien zonder de natuur, het milieu of klimaat geweld aan te doen.

De eerste fase van de campagne Food for Thought, Thought for Food die eind 2010 van start ging, blijkt een groot succes. Donateurs en sponsoren brachten in de eerste twee jaar van de vijfjarige campagne reeds zoveel middelen bijeen dat het Wageningen Universiteits Fonds vijf baanbrekende en veelbelovende onderzoeksvoorstellen kon financieren. Het streven om binnen vijf jaar € 15 miljoen te verwerven werd binnen twee jaar al voor ruim zestig procent gerealiseerd. Daardoor kon het fonds in de tweede fase, die in 2013 start, na een uitvoerige screening vijf nieuwe projecten selecteren. Daaronder zijn projecten voor onderzoek naar de oorzaken van bijensterfte, de mogelijkheden om met schimmels de voederwaarde van stro te verhogen en het bestrijden van het oogstvernietigende parasitaire onkruid Striga in Afrika. In totaal presenteert het fonds nu twaalf projecten, verdeeld over de vier thema’s:

  • Meer en duurzamer produceren
  • Ontwikkelen van nieuwe eiwitbronnen
  • Stimuleren van kennis en ondernemerschap in Afrika
  • Blijvend beschikken over fosfaat

Met de tot nu toe toegezegde giften zijn diverse projecten van start gegaan. Zo is onder leiding van prof. Willem Takken in Afrika een onderzoek gestart waarin een effectieve, gifvrije malariabestrijding wordt getest. Prof. Francine Govers kon op zoek gaan naar de zwakke plek van de aardappelziekte terwijl onder leiding van dr. Bram Huijsman een project kon worden opgezet om het ondernemerschap van Afrikaanse MKB ondernemers in de agrifoodsector te stimuleren. Voor een aantal gevers heeft het fonds in samenspraak met onderzoekers projecten op maat ontwikkeld, bijvoorbeeld gericht op duurzame tonijnvisserij.

De campagne Food for Thought, Thought for Food, werd in 2010 geïnitieerd door een Fundraising Committee bestaande uit een aantal Wageningen Ambassadors (vooraanstaande afgestudeerden van Wageningen University). Met de start van de tweede fase zal ir. Wout Dekker toetreden tot het Committee. Dekker, eertijds CEO van Nutreco, zal medio 2013 worden benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Rabobank.