Project

Suikerbiet als grondstof voor frisdrankfles

De frisdrankenindustrie volgt de ontwikkelingen van biogebaseerde plastics op de voet.

Zo kondigde Coca Cola begin dit jaar aan een plastic fles op de markt te brengen die gedeeltelijk uit biogebaseerde grondstoffen bestaat. Het doel van ‘Flessen op basis van biopolymeren’ is nog ambitieuzer: een plastic fles die volledig uit suikerbieten is opbebouwd. Wageningen UR voert dit project uit in samenwerking met het agro-industrieel concern Cosun. Het project past binnen het kader van het Carbohydrate Competence Centre, een kenniscentrum voor de ontwikkeling van nieuwe voedings- en niet-voedingsproducten met koolhydraten als grondstof.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Watervast en temperatuurbestendig

Het project volgt op een haalbaarheidsstudie naar de vraag of uit suikerbieten de benodigde bouwstenen kunnen worden gehaald voor biogebaseerde plastics. Bouwstenen die bovendien beter zijn dan de bioplastics die nu in productie zijn. De kwaliteit van hiervan laat namelijk nog weleens te wensen over: vooral de watervastheid en temperatuurbestendigheid zijn een probleem. Cruciaal is dat de polymeren uit suikerbieten bestendig blijken tegen hoge temperaturen én dat ze watervaster zijn dan de huidige biopolymeren. De voorstudie wees uit dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

100% biogebaseerd

De onderzoekers verwachten dat de suikerbiet in potentie geschikt is om aardolie en aardgas te vervangen als grondstof voor plastics. De fles die Coca Cola dit jaar op de markt brengt voor het merk Dasani water, bestaat al voor dertig procent uit biogebaseerde grondstoffen (afkomstig van suiker en suikerstroop). De onderzoekers van ‘Flessen op basis van polymeren’ leggen de lat hoger: een volledig biogebaseerde polymeerfles. Een efficiënt productieproces is dan wel een voorwaarde. Daarom richt het onderzoek zich nu vooral op de vraag hoe de bouwstenen uit suikerbieten efficiënt kunnen worden gebruikt om als grondstoffen voor plastics te kunnen dienen.

Ook interessant