MOOC

Sustainable Food Security: Crop Production

Hoe kunnen we voldoende voedsel kunnen produceren voor de wereldbevolking zonder de reserves van de aarde uit te putten? In de gratis online cursus Crop Production leer je wat de basis is voor duurzame gewasproductie. Deze cursus wordt aangeboden als MOOC en maakt deel uit van de XSeries ‘Food Security and Sustainability’.

Organisator Wageningen University & Research
Registratie periode

vr 10 april 2020 tot di 5 januari 2021

di 1 september 2020 tot di 4 mei 2021

Datum

di 1 september 2020 tot di 23 februari 2021

di 5 januari 2021 tot di 22 juni 2021

Duur 6 weeks, 6-8 hours
Locatie Online
Prijsomschrijving Free
Certificaat Lesstof gratis, voeg een geverifieerd certificaat toe voor €43

Over de cursus

In 2050 voldoende voedsel produceren voor negen miljard mensen zonder de reserves van de aarde uit te putten. Dat is wellicht de grootste uitdaging waar de mensheid ooit voor heeft gestaan. In deze cursus wordt gekeken naar de principes van productie-ecologie en de 'beschikbaarheidspijler' van wereldwijde voedselzekerheid, die centraal staan bij de voedselproductie. Deze principes zijn toepasbaar op zowel plantaardige als dierlijke productie. In deze cursus over de basisprincipes van gewasproductie wordt besproken waarom de opbrengsten in sommige delen van de wereld achterblijven en worden de agro-ecologische factoren geïdentificeerd waardoor productiesystemen zo divers zijn.

Verder worden belangrijke punten bij het overbruggen van opbrengstverschillen behandeld, en hoe deze samenhangen met verschillende visies op duurzaamheid.

Deze onlinecursus is heel interessant voor internationale studenten en voor studenten met een gevarieerde achtergrond op professioneel en cultureel gebied, en biedt een verrijking van hun visie en actieperspectieven rond de wereldwijde voedselzekerheid en voedselsystemen. Prof. Ken E. Giller laat je kennis maken met gewasproductie en de onderliggende biofysische principes, zodat je ziet wat de beperkende factoren zijn bij het tot stand komen van de opbrengst. Hij legt uit hoe de opbrengstverschillen beoordeeld kunnen worden op het niveau van akker en productiesystemen over de hele wereld, wat bijdraagt aan een efficiënt beheer van hulpbronnen. Met haar unieke systeembenadering van voedselsystemen voegt Wageningen University & Research de fase van de primaire productie toe aan de brede context van wereldwijde voedselzekerheid.

Wat je gaat leren

  • De belangrijkste punten op het gebied van de wereldwijde voedselproductie en -consumptie, de verschillen tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden
  • Hoe de productie van voedselgewassen beïnvloed kan worden door het veranderen van de beschikbaarheid van water en voedingsstoffen en door maatregelen om ziekten, plagen en onkruid terug te dringen
  • Identificeren welke processen bij de productie van voedselgewassen leiden tot grote milieuproblemen en maatregelen beoordelen om die problemen op te lossen en te vermijden
  • Inschatten van opbrengstverschillen van voedselgewassen in verschillende geografische gebieden
  • Beoordelen hoe waardevol innovaties bij de productie van voedselgewassen zijn voor de plattelandsbevolking in de verschillende geografische gebieden

XSeries ‘Food Security and Sustainability’

Deze cursus maakt deel uit van de XSeries ‘Food Security and Sustainability’, waarin je meer leert over hoe we de toenemende en steeds welvarender wordende wereldbevolking op een duurzame manier kunnen voeden. De andere MOOCs in deze XSeries zijn Sustainable Food Security: The Value of Systems Thinking en Sustainable Food Security: Food Access

Ontmoet de docenten

Andere interessante MOOCs

Vind je deze MOOC interesssant? Bekijk dan ook eens deze MOOCs: