Nieuws

Symposium 'Bestrijding virale ziekten bij pluimvee. Hebben we het onder controle of niet?'

Gepubliceerd op
16 oktober 2013

Ter gelegenheid van het afscheid van Guus Koch is op 10 oktober een symposium gehouden waarbij vanuit verschillende invalshoeken gekeken is naar de bestrijding van virale ziekten bij pluimvee.

Teun Fabri sprak over de veranderingen in de pluimveehouderij en het succes van maatregelen om bij verschillende virusziekten ofwel de hygiëne te verbeteren, te vaccineren of de ziekte te eradiceren.

Over het succes van vaccinatie tegen de ziekte van Marek werd een presentatie gegeven door Ton Schat, waarbij verleden, heden en toekomst aan bod kwamen. Interessant was de historie van het Rispens CVI988 vaccin dat ontwikkeld is bij het CVI rond 1970 en dat nog steeds het meest succesvolle vaccin ter wereld is tegen de ziekte van Marek.

Sjaak de Wit illustreerde de enorme variatie die er bestaat in infectieuze bronchitis virussen en de problemen die dat oplevert bij het effectief inzetten van vaccins.

Een overzicht over Pseudovogelpest werd gegeven door Ben Peeters. Hij liet zien hoe met behulp van moderne genetische technieken nieuwe vaccins ontwikkeld kunnen worden.

Guus Koch presenteerde een mooi overzicht over het speelveld van aviaire influenza virussen. Conclusie is dat goede monitoring en surveillance cruciaal is om eventuele problemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te kunnen aanpakken.

Tot slot presenteerde Andre Steentjes zijn ervaringen vanuit de praktijk van een dierenarts. Ervaringen van pluimveehouders en dierenartsen met ziekten en vaccinaties waren daarbij leerzaam voor de aanwezige onderzoekers.

In een gezamenlijke discussie werd geconcludeerd dat er nog verschillende belangrijke aandachtspunten zijn voor de toekomst. Genoemd werden met name het vroegtijdig vaccineren van kuikens of embryo’s, betere massa-applicatie van vaccins bij pluimvee en maatschappelijke discussie over dierhouderij, diergezondheid en humane gezondheid.