de marke bioraffinagesysteem

Nieuws

Symposium ‘Verwerken en verwaarden van dierlijke meststromen: De volgende stap’

Gepubliceerd op
9 april 2013

Op donderdag 18 april organiseert Community of Practice Goud voor Groenlo op De Marke een bijeenkomst waarin de toekomst van verwerking en verwaarding van dierlijke mest wordt verkend (meststoffen, mineralenterugwinning en energie).

Belanghebbenden op het gebied van mestproductie, -verwerking en –verwaarding (overheden, bedrijven, organisaties, kennisinstellingen, etc) nodigen we van harte uit mee te discussiëren.

Nieuwe wetgeving stelt het verwerken van overschotten aan mest verplicht. De vragen die centraal staan tijdens het symposium zijn dan ook: Welke kansen biedt dit de agrarische sector in Gelderland? Zijn er technische belemmeringen en wat zijn daar oplossingen voor? Hoe kunnen lokale overheden de ontwikkelingen ondersteunen? Het symposium maakt deel uit van het Gelders kennisprogramma ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ van de provincie Gelderland.