antibiotica antibioticaresistentie antibioticumresistentie

Symposium aangifteplichtige bacteriële dierziekten en TSE's

Het symposium op 21 november 2013 gaf een goed inzicht in de diagnostiek, het onderzoek en de bestrijding van opkomende en bestreden bacteriële dierziekten en TSE’s.

De sprekers blikten terug op het onderzoek en de mijlpalen en keken vooruit naar de toekomst van deze ziekten. Mede dankzij de interessante presentaties en discussies was dit symposium een mooi afscheid voor Fred van Zijderveld, die deze dag officieel uit dienst ging bij CVI.

Dik Mevius vatte 20 jaar antibioticumonderzoek op het CVI samen. Hij begon in 1994 met twee analisten aan standaardisatie van testen. groeide door tot een internationaal erkend expert op het gebied van antibioticumresistentie. Mevius eindigde met de boodschap dat de grootste uitdaging voor de veehouderij is om gezond en duurzaam dieren te produceren zonder systematisch antibiotica in te zetten.

Een overzicht van verschillende bacteriële visziekten werd gegeven door Olga Haenen. Zij ging in op de veelheid aan nationaal en internationaal belangrijke visziekten, waaronder enkele contact-zoönotische bacteriële ziekten.

Aan de hand van genomen maatregelen en het nog lopende onderzoek illustreerde Hendrik-Jan Roest  de succesvolle bestrijding van Q-koorts bij geiten, schapen en mensen in Nederland. Daarnaast ging Roest in op het maatschappelijk belang van en onderzoek naar andere bacteriële zoönosen, zoals papegaaienziekte.

Jacques Godfroid, internationaal erkend expert op het gebied van Brucella en overgekomen vanuit de Diergeneeskundefactulteit in Noorwegen, presenteerde op eigen wijze over Brucellose, een van de meest voorkomende bacteriële zoönoses met meer dan 500.000 nieuwe gevallen bij mensen wereldwijd ieder jaar. Hij wist aan de hand van aansprekende voorbeelden de enorme variatie aan diersoorten te illustreren waar deze ziekte in verschillende verschijningsvormen wereldwijd bij voorkomt.

Alex Bossers ging in op twee decennia TSE-onderzoek van het multi-disciplinaire onderzoeksteam bij CVI. In het begin werden de diagnostiek en een surveillanceprogramma opgezet voor controle van BSE en scrapie. Vervolgens werden diverse onderzoeken uitgezet, waaronder pathogenese en moleculaire karakterisatie studies. Deze hebben mede geleid tot effectieve (snel)diagnostiek bij herkauwers en het scrapiebestrijdingsprogramma bij schapen. De toekomst zal zich meer richten op vreemde TSE-gevallen en scrapie bij  geiten.

Fred van Zijderveld presenteerde zijn ervaringen met Tuberculose en met name rundertuberculose. In Nederland vormt slachthuisbewaking de voornaamste controlemaatregel. Nederland is officieel vrij sinds 1999. Hij gaf een overzicht van alle gevallen vanaf 1999, die te wijten waren aan import van dieren en aan gevallen van tuberculose in dierentuinen. De tuberculose situatie in Nederland is mede door de signalen vanuit het buitenland onder controle. De status en aanpak in sommige andere landen baren hem echter zorgen.

Tot slot sprak Chief Veterinary Officer (CVO) Christianne Bruschke over het veranderende maatschappelijke en politieke speelveld. De taakverdeling tussen overheid, maatschappij en de private sector is aan het veranderen. De zorg en perceptie van de burger rond volksgezondheid en veehouderij zoals megastallen en de nul tolerantie/voorzorg principe als het gaat om humane risico’s zijn aandachtspunten voor de toekomst.