Promotie

Systems Biology of Plant Molecular Networks: From Networks to Models

Promovendus Felipe Valentim
Promotor prof.dr.ir. GC (Gerco) Angenent
Copromotor dr. ADJ (Aalt-Jan) van Dijk
Organisatie Wageningen University
Datum

ma 19 januari 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting:

Ontwikkelingsprocessen worden gecontroleerd door netwerken van transcriptiefactoren die genexpressie reguleren. In de model plant Arabidopsis thaliana, zijn netwerken bekend die processen zoals bloeitijd en bloemontwikkeling specificatie, reguleren. Vanwege de complexiteit van de regulerende mechanismen is echter nog niet duidelijk hóe deze netwerken zulke complexe eigenschappen reguleren. Het gebruik van wiskundige modellering kan de dynamiek van netwerken beschrijven om zo een beter inzicht te krijgen in hun functioneren. Multidimensionale data-analyse maakt identificatie mogelijk van de eigenschappen die verschillende lagen in zulke netwerken verbinden. Wiskundige modellering en multidimensionale data-analyse zijn beide delen van een systeembiologische benadering, en dit onderzoek omvat de toepassing van beide soorten systeembiologie benaderingen van netwerken die bloeiprocessen reguleren. Dit helpt om het samenspel tussen genen, ontwikkelingsstadia en de omgevingsomstandigheden te begrijpen.