Product of dienst

TOP10Smart

TOP10Smart 2004, 2006

Top10SMART is een schaalonafhankelijke rasterversie met topografie.
Dit bestand is zeer geschikt als ondergrond voor ruimtelijke toepassingen, om snel een beeld te krijgen van de ligging van ruimtelijke objecten.

Potentieel gebruik

Met Top10Smart wordt de legenda automatisch aangepast aan de gebruikte kaartschaal. Bij toename van het schaalgetal worden de legenda thema's geaggregeerd tot een kleiner aantal.

Het 2.5x2.5 meter raster kan zeer snel getekend worden.

Toepassingsschaal

1 : 10 000 – 1 : 250 000

Ruimtelijk schema

Raster, resolutie 2,5m

Verkrijgbaarheid

  • Raster dataset
  • Webservice

Prijs

€ 10.000,- (landsdekkend bestand)

Bestellen

Voor informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met de geodesk: stuur een ticket naar de GeoDesk.