Nieuws

Teeltsysteem voor prei op water gestart

Gepubliceerd op
5 juli 2013

Op 3 juli is het teeltsysteem van prei op water geopend door gedeputeerde C. van Beveren van de Provincie Zeeland bij het bedrijf van Robert Sandee in Kamperland. De teelt van prei op water is onderzocht binnen het project ‘Teelt de grond uit: prei’ op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, in Vredepeel. De praktijkproef moet uitwijzen of de resultaten van de pilot herhaalbaar zijn en of het teeltsysteem in de praktijk rendabel is.

Uit onderzoek in 2009-2012 bleek dat prei telen op water, los van de ondergrond, goed mogelijk is. Uit deze proeven bleek verlaging van de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen haalbaar. Tevens leent het systeem zich op termijn voor verdergaande automatisering en mechanisering.

Opzet praktijkproef

preiwater.jpg

Bij de praktijkproef is een gesloten systeem aangelegd met twee vijvers. Overtollig systeemwater kan opgeslagen worden en elders op het bedrijf bij andere gewassen worden hergebruikt. Bij de praktijkproef wordt gekeken naar arbeid (hoeveel uur is nodig voor planten/oogsten/schonen), duurzaamheid (nutriëntenbalans, waterverbruik, energieverbruik en gewasbescherming), economisch rendement, groeiomstandigheden (teeltduur, opbrengst kwaliteit), optreden van ziekten, en de kwaliteit zoals hoeveelheid wit aan de prei.

Breed belang

Dit project is van algemeen belang voor de preisector en andere vollegrondsgroente sectoren. Het zal naast informatie over de perspectieven van het telen van groente op water ook informatie opleveren over hoe opschaling moet plaatsvinden. Tevens levert het een doorkijk naar de mogelijkheden van mechanisatie/automatisering. Deze praktijkproef is een belangrijk demonstratieobject voor partijen dit nieuwe teeltsysteem willen leren kennen.

De uitvoering van het project is in handen van Wageningen UR, Dry hydroponics, Mts Sandee, Mts. Vollenberg en Verspartners.

Geïnteresseerd in teeltsystemen ‘los van de grond’?

Lees: 'Ondersteuning voor ondernemers bij ontwikkeling van 'Teelt de grond uit'-systemen'