Promotie

Teelttechnieken om kwaliteit en uniformiteit van ananas te bevorderen

Promovendus VN (Vodjo) Fassinou Hotegni
Promotor prof.dr.ir. PC (Paul) Struik
prof.dr.ir. JGAJ (Jack) van der Vorst
Copromotor dr.ir. WJM (Willemien) Lommen
Organisatie Wageningen University
Datum

di 9 september 2014 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592