Nieuws

Telers bespreken mogelijkheden beperken lozing spuiwater

Gepubliceerd op
3 april 2012

In het kader van het project Glastuinbouw Waterproof Substraat organiseerden LTO Groeiservice en Wageningen UR Glastuinbouw donderdag 29 maart een informatiemiddag bij Olij Rozen in De Kwakel. Zo’n 35 telers, toeleveranciers en adviseurs waren aanwezig. Onderzoekers gaven toelichting op de nieuwe resultaten uit het onderzoek en er werd volop gediscussieerd over de mogelijkheden voor de praktijk.

Kas aan sloot met boom

In 2015 moet het Nederlandse oppervlaktewater volgens de Europese kaderrichtlijn water (KRW) zowel ecologisch als chemisch op orde zijn. In glastuinbouwgebieden worden de normen voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen nog te vaak overschreden omdat er spuiwater wordt geloosd.

“De oplossing van het probleem begint met het analyseren waarom telers lozen. Vervolgens kan je maatregelen treffen,” zegt onderzoeker Erik van Os van Wageningen UR Glastuinbouw. Sinds de zomer 2010 werkt hij met een aantal collega’s aan twee grote onderzoeksprojecten ‘Glastuinbouw Waterproof’. De projecten moeten kennis opleveren over gesloten kringlopen in de glastuinbouw. Het ene onderzoek richt zich op de substraatteelten en het andere op de grondgebonden teelten.

Themamiddag

Tijdens de themabijeenkomst bij Olij Rozen besprak Van Os de resultaten van het onderzoek voor de substraatteelt en er waren presentaties van enkele zuiveringstechnieken. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een betrouwbare biotoets ontwikkeld, die groeiremming kan aantonen. Het blijkt bovendien mogelijk om met een behandeling van het water met geavanceerde oxidatie met H2O2/UV groeiremming te voorkomen. Restanten gewasbeschermingsmiddelen in het water worden door deze behandeling grotendeels afgebroken.

TNO, Bruine de Bruin en Hellebrekers Technieken presenteerden een concept voor waterterugwinning. Zij bespraken twee innovatieve technieken voor reiniging van spuiwater:  membraandestillatie en ultrafiltratie met omgekeerde osmose. Uit literatuuronderzoek en een pilot bij Olij Rozen trekken zij de conclusie dat het technisch mogelijk is om restanten van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater te verwijderen.

Knelpunten

Volgens Erik van Os zijn er twee knelpunten bij het verminderen van de lozingen van spuiwater: “Ten eerste is er het gevoel van de teler. Uitgaan van schoon water is zeker veilig voor de teelt. Ten tweede is de extra investering in nieuwe zuiveringstechnieken technieken moimenteel te hoog voor telers.”  De volgende stap is daarom het ontwikkelen van een sluitende business case.