Nieuws

Temperatuurbehandeling CATT tegen aaltjes in vaste planten

Gepubliceerd op
18 oktober 2013

Een warmwaterbehandeling kan aaltjes in vaste planten bestrijden, maar deze methode veroorzaakt schade (uitval) bij veel soorten. Daarom doet het Praktijknetwerk CATT onderzoek naar bestrijden met de CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) methode.

Schoon uitgangsmateriaal is een belangrijk uitgangspunt om aaltjesproblemen in vaste planten te beheersen. Het verlaagt de noodzaak tot chemische grondontsmetting vanwege minimalisering van herbesmetting.

Warmwaterbehandeling

Een warmwaterbehandeling kan aaltjes bestrijden. Bij soorten, die er goed tegen bestand zijn, zoals astilbe en pioen, is deze behandeling verplicht voor export naar de VS, Canada en Japan, als extra garantie op aaltjesvrije partijen. Toch ontstaat ook hier schade door de warmwaterbehandeling. Naar verwachting is de CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) methode beter geschikt.

Temperatuurbehandeling CATT

Een CATT-behandeling is een temperatuurbehandeling gedurende enkele dagen bij een gewijzigde luchtsamenstelling (CO2- en O2-omstandigheden). Er komen geen chemische middelen aan te pas (geen emissie). Deze methode is in de Nederlandse aardbeienteelt ontwikkeld tegen aardbeimijt (inmiddels breed in de praktijk toegepast) en is in 2012 met succes doorontwikkeld, zodat deze behandeling ook effectief is tegen wortelknobbelaaltjes.

Een groot voordeel is dat het plantmateriaal bij de juiste omstandigheden geen schade ondervindt. Er zijn indicaties dat vaste planten ook een CATT-behandeling kunnen doorstaan. Daarvoor is verder onderzoek nodig.

Praktijknetwerk

Een praktijknetwerk bestaat uit bedrijven of organisaties die samen met de deelnemers uit het samenwerkingsverband het projectdoel realiseren. De bedrijven of organisaties leveren kennis, geld of arbeid aan het project. Het praktijknetwerk bestaat bijvoorbeeld uit non-profit organisaties, overheidsinstellingen of adviesbureaus. Ook landbouwondernemingen, kennisinstellingen en agro-MKB-ondernemingen mogen deelnemen in het praktijknetwerk.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband (landbouwondernemingen onderling of met agro-MKB-ondernemingen en/of kennisinstellingen) vraagt de subsidie aan en neemt het initiatief om met anderen een praktijknetwerk te starten. Het samenwerkingsverband vormt de kern van het praktijknetwerk.