strips medicijnen

Product of dienst

Temperatuurbeheersing medicijntransport

Good Distribution Practice voor de farmacie

Medicinale ladingen hebben vaak weinig gewicht en veranderen daardoor veel sneller van temperatuur dan veel levensmiddelen. Dankzij state of the art modelberekeningen en meetinstrumentarium kan Food & Biobased Research zowel middels computersimulaties als middels metingen in experimenten inzicht verschaffen in de snelheid waarmee de temperatuur verandert, onder uiteenlopende omstandigheden en op verschillende plaatsen in het laadruim. Om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (GDP) is het voor de farmaceutische sector van belang mogelijke oorzaken van temperatuurswisselingen te testen en te valideren.

Thermische beproevingen in klimaatkamers

Food & Biobased Research beschikt over een grote klimaatkamer waar een compleet transportvoertuig naar binnen gereden kan worden. Bij blootstelling van het voertuig aan extreme temperaturen kan op verschillende plekken in het laadruim de temperatuur (en desgewenst luchtvochtigheid en andere omstandigheden) worden gemonitord. Effecten van een eventuele storing van de koeling, van het openen van deuren, of andere omstandigheden, zijn eveneens meetbaar.

Tevens heeft Food & Biobased Research rekentools om de ontwerpparameters van koeltransportmaterieel door te rekenen, en tientallen kleinere klimaatkamers om koeltransportmaterieel te testen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de isolatiewaarde van verpakkingen of de benodigde hoeveelheid koelelementen eerst te berekenen en daarna experimenteel te valideren in één van onze klimaatkamers.

Expertise logistiek en koudeketens

Op het gebied van kwaliteitsmonitoring en -sturing van verse producten is Food & Biobased Research een gerenommeerd kennisinstituut. Food & Biobased Research werkt aan technologieën waarmee in de hele keten (van productie, verwerking, transport en bewaring, tot aan de consument) de kwaliteit van producten met IT-technologieën geregistreerd en bijgestuurd kan worden. Van oudsher is Food & Biobased Research gericht op de levensmiddelenindustrie, maar ook voor de farmaceutische sector is deze expertise nuttig om producten op een efficiënte manier gekoeld te bewaren en transporteren.

Nieuws

Product of service

Onderzoek