Lindewoud

Uitgave

Terug naar het lindewoud: strooiselkwaliteit als basis voor ecologisch bosbeheer

Nederlandse bossen zijn weinig gevarieerd. Ondergroei is er vaak nauwelijks. Het nieuwe KNNV-boek Terug naar het lindewoud laat zien hoe dat met weinig moeite te verbeteren is: door het aanplanten van inheemse boomsoorten met een snel afbreekbare strooisellaag. Dit prachtige boek is een inspiratiebron voor iedereen die bossen een warm hart toedraagt.

Een flink deel van het Nederlandse bos is eenvormig, soortenarm en oersaai. Voor wie een bos louter ziet als een houtakker, waarvan de opbrengst zo groot mogelijk moet zijn, is dat geen probleem. Anders is het als je het bos beschouwt als een multifunctioneel systeem waarin naast houtteelt ook natuur en recreatie volwaardig meetellen. Dan is er nog maar weinig aanleiding om te juichen.

Uit recent onderzoek blijkt echter dat het aanplanten van andere boomsoorten al snel veel resultaat kan opleveren. De winterlinde, eens een veel voorkomende soort in het Nederlandse bos maar nu nagenoeg verdwenen, kan daarin een sleutelrol spelen. Ook andere soorten met goed afbreekbaar, ‘rijk’ strooisel bieden perspectief: bijvoorbeeld es, esdoorn en hazelaar.

Vijf gerenommeerde wetenschappers, gespecialiseerd in bosecologie, bosbeheer en cultuurlandschappen, beschrijven in het boek "Terug naar het lindewoud" hun ideaalbeeld voor het bos van de toekomst. Als referentie nemen ze het prehistorisch lindewoud, met zijn nog niet verzuurde bosbodem en zijn gevarieerde ondergroei. Het boek geeft aan hoe het ‘linde-effect' werkt, waar de kansen liggen en waar juist niet. Veel aandacht is er voor de toepassingen in de praktijk: hoe te beginnen, welke problemen zijn er te verwachten en hoe zijn deze op te lossen? Daarbij wordt ook de landsgrens met onze zuiderburen moeiteloos gepasseerd, door de inbreng van Vlaamse deskundigen en literatuur.

Deze inspirerende uitgave is helder opgezet, prettig leesbaar en voorzien van tal van handige schema’s en tabellen. De vele prachtige kleurenfoto’s van weelderige bossen, met soorten als sleutelbloem, wilde hyacinth, hazelmuis en boommarter, laten ondubbelzinnig zien waarom een lindewoud in de Lage Landen terug zou moeten keren.

Terug naar het lindewoud: een boek voor bosbeheerders, bosecologen en eigenlijk alle liefhebbers van het Nederlandse bos.

Meer informatie:

Terug naar het lindewoud : strooiselkwaliteit als basis voor ecologisch bosbeheer
Hommel, P.W.F.M.; Waal, R.W. de; Muys, B.; Ouden, J. den; Spek, T. (2007)
Zeist : KNVV Uitgeverij, - p. 72. ISBN:  978 9050 11 2666
Prijs: 29.95 Euro

E-book: zie KNNV

Contact:

info@knnvuitgeverij.nl (bestellen)

patrick.hommel@wur.nl (inhoud)