toernooistraat Rotterdam

Nieuws

Testresultaten Rotterdam en Heemstede bekend

Gepubliceerd op
6 maart 2014

Staatssecretaris Mansveld streeft naar een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor niet-commercieel gebruik (buiten de landbouw). Voor verhardingen zou het verbod gelden vanaf het najaar van 2015. Gemeenten, woningbouw-corporaties en bedrijven zijn op zoek naar betaalbare alternatieven. In Rotterdam en Heemstede zijn in 2013 proeven uitgevoerd met Ultima, een middel op basis van pelargonzuur.

Onkruidbestrijdingsmiddelen als Ultima (EcoStyle), op basis van pelargonzuur en Cito Global Herbicide (BioChem), op basis van azijnzuur vallen formeel onder het verbod zoals door het kabinet is voorgesteld. De staatsecretaris overweegt echter een uitzondering voor dit soort middelen. Onduidelijkheid over de toepassing van deze middelen maakt de keus voor een andere aanpak lastig, vinden de betrokkenen.

In Rotterdam en Heemstede zijn in 2013 proeven uitgevoerd met Ultima. Onno Scholten van gemeente Rotterdam en Diederik Noteboom van dienstenbedrijf Meerlanden geven hun visie op de eerste resultaten van de proeven (GRAM, vakblad van de NVRD)

Effectiviteit en kosten

Uit de rapportages blijkt dat er geen harde conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van Ultima. Dit heeft te maken met de omstandigheden en (praktische) beperkingen in de opzet en uitvoering van de praktijkproeven.

Uit de proef in Rotterdam blijkt  dat twee bestrijdingsrondes met Ultima alleen in combinatie met een andere techniek voldoende effectief is om de gewenste beeldkwaliteit (B) redelijk te kunnen handhaven. In Heemstede is Ultima vergeleken met RoundUp Evolution (glyfosaat). Toepassen van Ultima was ongeveer drie keer duurder dan glyfosaat. De meerkosten werden veroorzaakt door een hoger verbruik van Ultima en de extra tijd die nodig was voor het regelmatig vullen van de tanks.