Product of dienst

The Essentials of Scientific Writing and Presenting (blended cursus)

Hebt u nog geen artikel geschreven of een presentatie gegeven, maar wilt u wel alvast wat nuttige algemene tips hoe u dat het beste kunt doen? Zoekt u een laagdrempelige en informatieve cursus voor een goed begin van uw wetenschappelijke loopbaan? In deze intensieve vierdaagse cursus leert u de basistechnieken over het effectief presenteren van wetenschappelijke informatie in woord en geschrift. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een heldere uitspraak en het verbeteren van uw Engelse taalvaardigheid in het algemeen.

Deze cursus wordt aangeboden in samenwerking met de Wageningen Graduate Schools (WGS).

Promovendi die zich grondig willen verdiepen in deze materie en behoefte hebben aan praktische training wordt aangeraden eveneens de cursussen Scientific Writing, Presenting with Impact en Efficient Writing Strategies te volgen.

*Deze cursus wordt zowel online als face-to-face aangeboden.

Doelgroep

 • Promovendi die aan het begin van hun wetenschappelijke loopbaan staan en die een overzicht willen van de communicatieve vaardigheden waarover zij dienen te beschikken voor hun promotie.
 • Promovendi die mogelijk al over deze communicatieve vaardigheden beschikken, maar willen checken of ze op de goede weg zijn.
 • Het maximale aantal deelnemers per groep is 20.

Doelstellingen van de cursus

 • De cursist krijgt beter inzicht in effectieve wetenschappelijke communicatie in woord en geschrift.
 • De cursist kent de IMRaD-structuur voor wetenschappelijke publicaties en weet hoe deze te gebruiken.
 • De cursist leert de belangrijkste aspecten van het wetenschappelijk schrijfproces kennen (samenhang, juiste woordkeuze, helder taalgebruik, grammatica, interpunctie, etc.) en hoe valkuilen in dit schrijfproces te vermijden.
 • De cursist leert hoe een presentatie dient te worden opgebouwd.
 • De cursist verbetert zijn/haar uitspraak.
 • De cursist verkrijgt meer mondelinge en schriftelijke vaardigheid in wetenschappelijk Engels.

Cursusduur

 • 4 dagen, 6 uur les per dag
 • In totaal 10 uur zelfstudie
 • 1,2 ECTS

Data en tijden

Deze cursus wordt meerdere keren per jaar gegeven. Klik hieronder voor het actuele rooster van onze cursussen.

Rooster PhD cursussen

Cursusmateriaal

De cursisten ontvangen het cursusmateriaal bij aanvang van de eerste les. De kosten van het cursusmateriaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Certificaat

De cursisten dienen alle lessen te hebben bijgewoond om in aanmerking te komen voor het cursuscertificaat.

Cursusprijs

Gereduceerde prijs* € 225,-
Interne prijs** € 450,-
Externe prijs € 510,-
 • De prijs is inclusief studie- en cursusmateriaal. Koffie, thee en lunch zijn niet bij de prijs inbegrepen.

*Wanneer heb je recht op de gereduceerde prijs?

 • Promovendi van Wageningen University & Research met een goedgekeurd Training and Supervision Plan (TSP)  die ingeschreven staan bij een van de onderzoekscholen van Wageningen University (EPS, PE&RC, VLAG, WASS, WIAS, WIMEK).
 • Postdocs van Wageningen University & Research  die ingeschreven staan bij een van de onderzoekscholen van Wageningen University.

**Wanneer heb je recht op de interne prijs?

 • Andere promovendi / postdocs en medewerkers van Wageningen University & Research.