value field margins farmland birds

Promotie

The value of field margins for farmland birds

Promovendus Marije Kuiper
Promotor prof.dr. F (Frank) Berendse
prof.dr. GR (Geert) de Snoo
Copromotor dr. J (Jasper) van Ruijven
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer
Datum

vr 9 januari 2015 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting:

Intensivering van de landbouw heeft geleid tot grote afnames van boerenlandvogels. Sommige soorten, zoals de Veldleeuwerik, zijn in 50 jaar tijd met 95% afgenomen. Om deze trend te keren kunnen akkerbouwers een financiĆ«le vergoeding krijgen om de randen van hun akkers in te zaaien met bloemen en grassen. Deze akkerranden bevatten tot wel vijf keer zoveel insecten als gangbare gewassen. Veldleeuweriken blijken een grote voorkeur te hebben om in deze randen voedsel te zoeken voor hun jongen. Echter, de aanwezigheid van akkerranden verbeterde het lichaamsgewicht van de jongen niet. Ook hun overleving werd er niet door verbeterd. Niet voedselgebrek, maar agrarische werkzaamheden en predatie waren de belangrijkste oorzaken van nestverliezen. Met name door het frequente maaien van grasland gingen veel nesten verloren. Om de Veldleeuwerik en vergelijkbare soorten te behouden is het noodzakelijk om nieuwe beheersmaatregelen te ontwikkelen die een veilig broedhabitat kunnen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan aangepast maaibeheer van grasland of de teelt van extensieve gewassen zoals luzerne. Over het algemeen zou de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer voor akkervogels verbeteren wanneer er niet slechts enkele algemene maatregelen zouden worden aangeboden, maar het beheer zich meer zou richten op het oplossen van soortspecifieke probleempunten.