Themadag

Themadag allergenen – Wat kan wèl?

In de Westerse samenleving neemt allergie in ernst en omvang snel toe. Er zijn allerlei regels van kracht en diverse regels zijn in ontwikkeling. Van u, in voedselproductie, catering en horeca, wordt verwacht dat u deze regels weet te interpreteren en vertalen naar een passende bedrijfsvoering. Tijdens deze middag helpen experts u de complexe materie te doorgronden en werkbare oplossingen te vinden. Meld u nu aan!

Organisator Wageningen Academy en Allergie Consortium Wageningen
Datum

di 16 december 2014

Deze middag biedt u inzicht in de stand van de kennis over  wat een allergie is. Het verschijnsel wordt nader geduid,  zowel vanuit de biologie als vanuit de medische kant. Vervolgens wordt u geïnformeerd over de geldende richtlijnen en komt may-contain etikettering aan bod.

Vervolgens worden vanuit verschillende perspectieven de mogelijkheden om met het risico van allergenen in de praktijk om te gaan.

Allereerst wordt de actuele praktijk van VITAL 2.0 belicht. VITAL 2.0 is een Australisch drempelwaarde-systeem dat u kunt gebruiken om risico’s in te schatten van allergene kruisreacties.

Onbedoelde blootstelling aan voedselallergenen vindt voor 70% van de gevallen buitenshuis plaats. Deze zogeheten versleping van allergenen in de voedselketen komt bijvoorbeeld bij restaurants en cateringbedrijven tot uiting. Onvolledige product-etikettering kan soms een oorzaak zijn.

Cursus doelen

U krijgt inzicht in hoe een betere inrichting van het  voedselverwerkings- en voedselbereidingsproces kan  helpen om het allergieprobleem te beheersen.

Daarbij wordt ook ingegaan op het toepassen van hygiënische maatregelen, bijvoorbeeld een andere manier van reinigen, waarmee de risico’s van versleping verminderd kunnen worden. 

Welke kennis en ervaringen neemt u mee naar huis?

  • Actuele kennis over wat een allergie is

  • VITAL 2.0 voor het inschatten van risico’s van kruisbesmetting

  • Vaststellen van aanwezigheid van allergenen

  • Voorkomen van versleping van allergenen door de keten

  • Reiniging vanuit het perspectief van allergenen

RIKILT, het voedselveiligheidsinstituut van Wageningen UR, laat u zien hoe zij de aanwezigheid en hoeveelheden  van allergenen vaststellen.

U krijgt gelegenheid om met de experts na te praten; onder het genot van een drankje en – uiteraard hypo-allergene – versnaperingen.

Doelgroep

Deze middag is nuttig voor iedere professional in voedselproductie, catering en horeca. Ook medewerkers bij overheid en organisaties die services verlenen aan de voedingssector zullen baat hebben bij deze middag.


Programma

Over allergenen en hun betekenis Prof.dr.ir. HFJ (Huub) Savelkoul, Leerstoelgroep Celbiologie en immunologie Wageningen University
Allergenen: Wet- en regelgeving M.Y. (Maryvon) Noordam (ERT), BU Authenticiteit & Novel Foods, RIKILT Wageningen UR
De praktijk van VITAL 2.0 Ir. M. (Marjan) van Ravenhorst, Allergenen Consultancy
Gluten vriend of vijand voor de voedingsindustrie Dr. IM (Ingrid) van der Meer, Plant Research International Bioscience Wageningen UR
Versleping en kruisallergie Ir. S (Shanna) Bastiaan-Net, Fresh Food and Chains, Food & Biobased Research Wageningen UR
Rondleiding in RIKILT O.l.v. dr.ir. MGEG (Monique) Bremer, BU Dierbehandelingsmiddelen, RIKILT Wageningen UR
Afsluiting Afsluiting Ir. I (Inge) Stoelhorst, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Investering

Voor € 295,- neemt u deel aan deze middag.