Nieuws

Themamiddag: Ingrepenbesluit "De (ge)hele kip"

Gepubliceerd op
14 november 2013

Op 3 december a.s. organiseert Wageningen UR Livestock Research een themabijeenkomst voor pluimveehouders over een pluimveehouderij zonder ingrepen.

Livestock Resarch heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het op termijn achterwege laten van ingrepen bij legkippen en vleeskuikenouderdieren. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van zowel de pluimveesector (PPE) als het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

Het onderwerp ‘ingrepen bij pluimvee’ is in een stroomversnelling gekomen doordat recentelijk de politiek heeft besloten om het moment van afschaffen van ingrepen naar voren te halen. In eerste instantie zou dit in 2021 plaatsvinden maar dat is nu 2018 geworden. Tijdens de themamiddag wordt eerst ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot het ingrepenbesluit, de resultaten van onderzoek en praktijkervaringen. Daarna zullen vier praktiserende pluimveehouders worden geïnterviewd over hun ervaringen met onbehandelde dieren.