Symposium

Themamiddag: Ingrepenbesluit "De (ge)hele kip"

Op 3 december a.s. organiseert Wageningen UR Livestock Research een themabijeenkomst voor pluimveehouders over een pluimveehouderij zonder ingrepen.

Organisator Wageningen UR Livestock Research
Datum

di 3 december 2013 13:00 tot 16:00

Locatie Zaal Verploegen, Wijchen

Livestock Resarch heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het op termijn achterwege laten van ingrepen bij legkippen en vleeskuikenouderdieren. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van zowel de pluimveesector (PPE) als het Ministerie van Economische Zaken (EZ).

 Het onderwerp ‘ingrepen bij pluimvee’ is in een stroomversnelling gekomen doordat recentelijk de politiek heeft besloten om het moment van afschaffen van ingrepen naar voren te halen. In eerste instantie zou dit in 2021 plaatsvinden maar dat is nu 2018 geworden. Tijdens de themamiddag wordt eerst ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot het ingrepenbesluit, de resultaten van onderzoek en praktijkervaringen. Daarna zullen vier praktiserende pluimveehouders worden geïnterviewd over hun ervaringen met onbehandelde dieren.

Programma
13:00-17.00
13:30 Ingrijpen(d) Jan Vroegindewei - voorzitter stuurgroep
13:45 Eerste resultaten monitoring praktijkkoppels met hele snavels Thea van Niekerk - WLR
14:05 Praktijkmaatregelen Ingrepen legpluimvee Jac Matijssen - Verbeek broederij en opfok
14:25 Praktijkmaatregelen Ingrepen vermeerdering Otto van Tuijl - Aviagen-EPI
14:45 PAUZE
15:00 Interviews en discussie met pluimveehouders - Michel Banning - Jaap van Deelen - Twan Engelen - Ad Siemons. Discussieleider: Fabian Brockötter, vakblad De Pluimveehouder
16:00 Afsluiting
NABORRELEN

Kosten

 Voor pluimveehouders zijn de kosten € 10,- per persoon. Voor overige belangstellenden bedragen de kosten € 110,- per persoon. Pluimveehouders kunnen contant betalen op de dag zelf, niet-pluimveehouders krijgen een factuur toegestuurd. Er wordt geen bevestiging van deelname toegestuurd. Bij afmelding na vrijdag 29 november 2013 worden de deelnamekosten in rekening gebracht.

Aanmelden via de site kan tot uiterlijk woensdag 27 november 2013.