designing tool cultural differences training

Promotie

To Boldly Go... Designing an agent-based intercultural training tool

Promovendus DM (Nick) Degens MSc
Promotor prof.ir. AJM (Adrie) Beulens
Copromotor dr.ir. GJ (Gert Jan) Hofstede
Organisatie Wageningen University
Datum

wo 10 december 2014 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Het ontwerp van een digitale applicatie met virtuele karakters voor het leren omgaan met cultuurverschillen

In onze huidige maatschappij wordt er van ons gevraagd dat wij op een harmonieuze wijze samen leven en werken met mensen uit andere culturen. Voor ons als inwoners van de Europese Unie is dit geen vreemde gedachte; de grenzen tussen onze landen begint steeds meer te vervagen. Al lijken de verschillen tussen culturen soms klein; misverstanden en conflicten die ontstaan door cultuurverschillen komen nog steeds vaak voor.

Daarom hebben wij in dit werk, en in het gerelateerde Europese project, de eerste stappen gemaakt in het ontwerp van een zogenaamde digitale interculturele trainingstool. Door deze tool kunnen mensen ervaren wat er gebeurt als er een miscommunicatie ontstaat met iemand uit een andere cultuur. Echter, in plaats van communiceren met echte mensen, gaan gebruikers in een aantal situaties om met zogenaamde intelligente karakters. Deze karakters zijn in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en kunnen zich gedragen alsof zij uit een andere cultuur komen (niet een bestaande cultuur, maar een gesimuleerde cultuur).

In dit proefschrift komen een aantal onderwerpen voorbij: waar moeten dit soort karakters zich van bewust zijn, hoe zorgen we ervoor dat deze karakters zich gedragen alsof zij uit een andere cultuur komen en hoe maken we scenario’s waarmee mensen leren over cultuurverschillen. Uit onze resultaten is gebleken dat het mogelijk is om karakters te maken die zich kunnen gedragen alsof zij uit een andere cultuur komen en dat, door het omgaan met deze karakters, mensen ervaren hoe misverstanden en conflicten kunnen ontstaan door cultuurverschillen en dat ze bewuster worden over deze verschillen.