Project

Toerisme en duurzame ontwikkeling

In ontwikkelingslanden is er een vicieuze cirkel van natuurdegradatie en armoede. Toerisme wordt steeds vaker door internationale, nationale en lokale natuur- en ontwikkelingsorganisaties, overheden en de toeristische sector naar voren gebracht als een veelbelovend mechanisme om deze vicieuze cirkel op te lossen.