Toetst alles en behoudt het goede

Jarenlang hebben wij u informatie verstrekt over projecten waarin we ondernemers hebben gefaciliteerd bij hun strategische bedrijfsontwikkeling. Ook hebben we in die projecten ondernemers gewezen op de noodzaak om te reageren op kansen en bedreigingen die zich voordoen in hun omgeving. Dat moeten we natuurlijk dan ook zelf doen.

De laatste jaren zijn we als LEI Wageningen UR steeds vaker gevraagd om met bedrijven samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen. Wij maken daarbij onder meer gebruik van het businessmodel canvas. Daar voegen we op maat speifieke expertises aan toe, zoals op het gebied van duurzaamheidsmonitoring, procesondersteuning, ketenmodellen en consumentengedrag. En laat dat nu net eonze expertise zijn, die op diverse plekken binnen het LEI al voorhanden was. Het was eigenlijk zoals dat in het Engels zo mooi klinkt "a treasure ready to be discovered."En gelukkig is dat ook in de buitenwereld niet onopgemerkt gebleven. 

De nieuwe realiteit

En dus werd het hoog tijdom ook onze profilering aan te passen aan de nieuwe realiteit. Vandaar dat we onze aanpak nu communiceren als: LEI Business Innovation Approach. Neemt natuurlijk niet weg dat we nog steeds de eerder ontwikkelde en gevalideerde tools en expertise beschikbaar hebben om ondernemers te faciliteren, bijvoorbeeld bij de implementatie van het nieuwe businessmodel.

Kortom, toetst alles en behoudt het goede.

Jos Verstegen