Tongerense Hei

Provincie Gelderland
Ligging Tongeren-Epe
Coordinaten 189.3-482.7
Hoogte tov NAP 30 tot 35 m
Oppervlakte 43.8 ha
Eigenaar/beheerder Geldersch Landschap
Bijzondere status Natura2000
Jaar van aanwijzing 1995
Delen beheerd tot 1995
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop leemarme stuwwallen; puinwaaiers
PNV Droog Berken-Zomereikenbos
De grove dennen op Tongerense Hei kunnen grillig van vorm zijn
De grove dennen op Tongerense Hei kunnen grillig van vorm zijn

Het bosreservaat is aan weerszijden omgeven door bos. Aan de noord- en de zuidkant, ligt een heideveld. De bodem bestaat uit zure, arme zanden, waarop een dik strooiselpakket ligt. Het reservaat is nagenoeg helemaal begroeid met grove den. Op bepaalde plaatsen is opslag te vinden van zomereik en ruwe berk. De ondergroei is een dichte laag van blauwe bosbes, vossenbes, kraaiheide en wat dophei.

Het bijzondere van het bos is het feit dat dat het in de negentiende eeuw geleidelijk is ontstaan in de hei. De grove dennen zijn dan ook van verschillende leeftijden. De stammen van de oudere bomen hebben over het algemeen een grillige vorm, die ontstaan is door een vrije stand tijdens de jeugdfase. De jongere bomen zijn veel rechter van vorm. Dood hout is spaarzaam aanwezig, ondanks het langdurig nietsdoenbeheer.

Kaart
Kaart