Nieuws

Triple win: een belangrijk en bruikbaar concept voor beleidsmakers

Gepubliceerd op
8 december 2011

Het Triple win concept is een belangrijk denkraam om de landbouw in Afrika en de rest van de wereld te stimuleren op het gebied van voedselzekerheid, adaptatie aan klimaatverandering en realisatie van mitigatiedoelen. In plaats van deze drie beleidsterreinen apart te benaderen, helpt het triple win concept deze doelen op geïntegreerde wijze aan te pakken.

landbouw in Ethiopië

Als onderdeel van het onderzoeksproject ‘Sustainable Agricultural Strategies in a Climate Change Context in Ethiopia’, heeft het LEI samen met Plant Research International en Alterra een workshop georganiseerd over  ‘Assessing Triple-Win Options’. Tijdens de workshop is er gesproken over in hoeverre de beleidsstrategieën, die voorgesteld worden in de nationale beleidsprogramma’s ‘Ethiopia's five years Growth and Transformation Plan’ en het ‘Climate Change National Adaptation Programme of Action’, bijdragen aan het realiseren van adaptatie, mitigatie en/of voedselzekerheidsdoelen. Op deze manier werd inzicht verkregen in welke van deze beleidsopties gezien kunnen worden als triple win opties en waarom.

Hoe kunnen lokale gemeenschappen profiteren van triple win strategieën?In de workshop is aandacht besteed aan de participatie van lokale gemeenschappen in de ontwikkeling van triple win strategieën. Er is een aantal aanbevelingen geformuleerd richting beleid en onderzoek om te zorgen dat deze gemeenschappen van triple win opties kunnen profiteren. Het LEI heeft samen met The Horn of Africa Regional Environment Centre and Network in Ethiopië een case studie in de Central Rift Valley uitgevoerd. Hieruit blijkt dat om deel te kunnen nemen aan de ontwikkeling van triple win opties het noodzakelijk is dat de adaptieve capaciteit van kleine boeren moet worden vergroot. Dit kan door het versterken van instituties, de toegang tot markten te verbeteren en zekerheid van landeigendom te garanderen. Verder bleek dat de indicatoren  ‘kosteneffectiviteit en ‘genereren van inkomen voor kleine boeren’ robuuste triple win indicatoren zijn. Op zowel lokaal als hogere schaalniveaus blijken dit relevante indicatoren te zijn om (beleid)strategieën te beoordelen op hun bijdrage aan adaptatie, mitigatie en/of voedselzekerheidsdoelstellingen.

Over het project

Het project is een samenwerkingsverband tussen Wageningen UR en de Horn of Africa Regional Environment Centre and Network in Ethiopië. LEI is een van de deelnemers en het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Policy brief

De resultaten van de workshop zijn opgenomen in de policy brief: