Tuinbouwtechniek biedt kansen voor 'schoon en zuinig' telen

Nieuws

Tuinbouwtechniek biedt kansen voor 'schoon en zuinig' telen

Gepubliceerd op
11 maart 2011

Tijdens de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) op 1 maart 2011 presenteerden onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw, beleidsmakers en toeleveranciers verschillende projecten waarin tuinbouwtechniek een bijdrage levert aan duurzamere teeltmethodes. Het thema van de studiedag was ‘schoon en zuinig’.

Drie jaar geleden ondertekenden de toenmalige ministers Cramer van VROM en Verburg van LNV  en verschillende partijen uit de agrarische sector het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. In dit convenant maakten de ondertekenaars afspraken over energiebesparing, gebruik en productie van duurzame energie en broeikasgasreductie. Op basis hiervan verplicht de agrarische sector zicht om twee procent energie te besparen per jaar, de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen en twintig procent duurzame energie te gebruiken in 2020. Voor de studievereniging NVTL was dit aanleiding om te kiezen voor het thema ‘schoon en zuinig’. Naast aandacht voor precisielandbouw en de veehouderij waren er een aantal inleidingen over techniek in de tuinbouw.

Speerpunten

In de glastuinbouw zijn er twee speerpunten als het gaat om schoon en zuinig telen, namelijk energie en water. Nieuwe kasconcepten kunnen bijdragen aan aanzienlijke energiebesparing, bleek uit de presentaties. In de zogenaamde VenlowEnergyKas, die voorzien is van een speciaal dubbelglas, zien de eerste resultaten op het Innovatie en Demo Centrum er goed. Een hoge energiebesparing lijkt haalbaar. De ervaringen die opgedaan zijn met prototype van de FresnelKas zijn aanleiding geweest om een praktijkdemonstratie te starten in het Innovatie en Demo Centrum in Bleiswijk. Het eerste gewas wordt binnenkort in de kas geplant. Toeleveranciers van de AVAG hebben een nieuw concept voor de semigesloten kas ontwikkeld en hopen hiermee binnenkort een proef te starten.

Behalve het terugdringen van het energieverbruik is ook het verminderen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het water een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Door het inzetten van de juiste techniek is het mogelijk om water om het tuinbouwbedrijf te recirculeren. Door het gebruik van sensoren kan de watergift beter worden afgestemd op de behoefte van het gewas.