Nieuws

Tularemie vastgesteld bij haas in Limburg

Gepubliceerd op
5 september 2013

Bij een haas afkomstig uit Limburg is door Central Veterinary Institute (CVI), onderdeel van Wageningen UR, tularemie vastgesteld. Sinds juli 2011 worden hazen (Lepus Europaeus) die bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) zijn aangeboden voor onderzoek naar de ziekte- en doodsoorzaak door CVI getest op aanwezigheid van Francisella tularensis.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre dit een incident is, of dat de ziekte bij hazen in Nederland voorkomt. De bacterie F. tularensis is de verwekker van tularemie.

Mensen en vele diersoorten kunnen door F. tularensis besmet worden. Vooral haasachtigen en knaagdieren blijken gevoelig voor besmetting met de tularemie-bacterie en kunnen er aan dood gaan.

Recent werd in het noorden van Duitsland de bacterie vastgesteld bij 3% van de doodgevonden hazen. Ook in Frankrijk komt tularemie bij hazen verspreid over het land voor. In 2011 is een geval beschreven bij een haas in België.

Ook mensen kunnen ziek worden van tularemie en daarmee is de ziekte een zoönose. Zestig jaar geleden werd tularemie voor het laatst aangetoond in Nederland. Enkele leden van een gezin werden toen ziek na het eten van een besmette haas.

De kans op tularemie voor mensen in Nederland is zeer klein. Jagers kunnen de risico's beperken door het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen. Informatie hierover is te verkrijgen via de jachtvereningingen KNJV en NOJG.

Meer informatie over tularemie bij de mens en vindt u bij op de website van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM)


Zie ook Tularemie en Zoönosen.

Publicatie

J M Rijks, M Kik, M G Koene, M Y Engelsma, P van Tulden, M G Montizaan, T Oomen, M A Spierenburg, J IJzer, J W van der Giessen, A Gröne, H J Roest. Tularaemia in a brown hare (Lepus europaeus) in 2013: first case in the Netherlands in 60 years. Eurosurveillance, Volume 18, Issue 49, 05 December 2013.