Nieuws

Uitgangspunten en normen bedrijfsbegrotingen vleeskuikenkolom voor de lange termijn

Gepubliceerd op
28 mei 2013

Onlangs heeft het overleg prijsindicaties pluimveehouderij de uitgangs-punten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Deze normen zijn exclusief BTW en worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en BBZ. Wageningen UR Livestock Research heeft de begrotingen uitgewerkt.

Het saldo inclusief berekende rente is voor de lange termijn voor de vlees-kuikenhouderij vastgesteld op € 17,50 per 100 opgezette kuikens of € 28,00 per m2 en voor de vleeskuikenouderdieren op € 5,22 per opgehokte hen. In tabellen 1 t/m 3 zijn de onderliggende normen voor de vastgestelde saldo’s weergegeven.

Genoemde bedragen zijn netto prijzen, dus inclusief kortingen, toeslagen enz. Mestafzetkosten zijn niet bij de saldo’s inbegrepen.

Nieuw: Beter Leven 1 ster

Dit jaar is er voor het eerst een saldoberekening gemaakt voor een vleeskuiken met 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Deze staat in tabel 2 weergegeven. Per kuiken zijn voerwinst en saldo hoger dan van het reguliere vleeskuiken. Per m2 staloppervlakte is het saldo vergelijkbaar

tabel.jpg

Sinds 2008 is de verwachting voor de voerprijs enkele malen verhoogd, totaal met 20-25%. Dit blijkt onvoldoende te zijn. Vanwege de verwachting dat de voerprijs de komende jaren op een hoger niveau blijft liggen dan de indicaties van vóór 2008, en dit hoge niveau langer aanhoudt dan eerder verondersteld, wordt ook dit jaar de prijsverwachting naar boven bijgesteld met € 2,00-2,50 per 100 kg. Dit betekent voor vleeskuikenvoer dat de prijs € 29,50 per 100 kg wordt en voor foktoommeel € 24,50 per 100 kg.

De verwachte opbrengstprijzen voor vleeskuikens zijn met € 0,04 per kg verhoogd. Het saldo is 0,3 cent per opgezet kuiken lager dan de begrotingsnormen van vorig jaar. Daarbij is het aflevergewicht verhoogd naar 2.250 gram.
tabel 2.jpg
tabel 3.jpg

Mestafzetkosten

Geen onderdeel van het saldo, maar wel een post om rekening mee te houden in begrotingen, zijn de afzetkosten van mest naar derden. Deze kunnen van bedrijf tot bedrijf zeer sterk verschillen. De begrotingsnorm voor mestafzet naar derden middels lange transportafstanden is op € 15,00 per ton (excl. BTW) gesteld inclusief de kosten voor mestbewerking, tussenopslag, rechten, bemonstering etc. De mestafzetprijs wordt beïnvloedt door de N/P verhouding en het drogestof-percentage en bij het inschatten van de mestafzetkosten moet rekening gehouden worden met regio en periode waarin mest afgezet moet worden.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de bundel ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2013-2014’, een uitgave van Wageningen UR Livestock Research. Deze komt eind augustus 2013 beschikbaar.

Dit overleg kon plaatsvinden mede door subsidie van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).