Uitgave

Uitgave: Klimaat in de stad

In de brochure Klimaat in de Stad wordt aan de hand van zes praktijkvoorbeelden de kennis die er is van het klimaat en de klimaatverandering om te zetten in de kunde die vereist is om in steden tot oplossingen te komen voor de fysieke, sociale of economische gevolgen door klimaatverandering.

Vincent Kuypers: “Deze voorbeelden laten zien dat oplossingen voor een klimaatbestendige stad altijd lokaal en specifiek zijn, en dat de maatregelen altijd ingebed moeten zijn in de stedelijke cultuur en de bijbehorende gemeentelijke beleidscultuur.”

paginavoorbeeld klimaat in de stad

In Nederland woont 82 procent van de bevolking in de stad. De uitstoot van broeikasgassen is er hoog. Extreme regenbuien of hittegolven kunnen juist in de steden grote fysieke, sociale of economische gevolgen hebben. Genoeg reden om bij de aanpak van klimaatverandering te beginnen in de stad, vindt Alterra-onderzoeker Vincent Kuypers.

De urgentie om in steden iets tegen klimaatverandering te doen is hoog. Veel gemeenten in Nederland zijn dan ook bezig om klimaatprogramma’s te ontwikkelen. Om die gemeenten te helpen aan de benodigde praktisch toepasbare kennis, is binnen het onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte het dialoogproject Klimaat in de Stad opgezet. Een aparte dialoog hierover is nodig omdat de problematiek in de stad een bijzondere is. De stad is namelijk een zeer specifieke omgeving waarin allerlei lokale fysieke, hydrologische, ecologische, stedenbouwkundige, demografische, economische, politieke en sociale ontwikkelingen samenvallen. De klimaatverandering komt daar nog eens bovenop. Dat is in de stad vaak geen centraal probleem, maar een bijkomend probleem.

Vincent Kuypers; “Het is al langer duidelijk dat de werelden van de klimaatwetenschap en het klimaatbeleid niet echt aansluiten bij de praktijk van de stedelijke leefomgeving. Binnen de wetenschap is de stad als klimaatsysteem nauwelijks onderzocht. Zo is pas zeer recent begonnen met metingen in de stad naar het Urban Heat Island Effect, hoewel dit effect al in 1818 door een Londense amateurmeteoroloog is beschreven.”

Verkrijgbaarheid