Uitgevoerde projecten Onderwijsloket 2012-2013

In studiejaar 2012-2013 hebben 278 studenten van Wageningen University bijgedragen aan 28 Kenniswerkplaatsprojecten. Naast overheden, ondernemers en ngo's werkten de studenten ook samen met onderzoekers en mbo- en hbo-studenten.

In totaal hebben studenten van Wageningen University in negen regio's samengewerkt met:

 • 21 (semi-)overheidsinstanties
 • 27 ondernemers(netwerken)
 • 19 ngo's en bewonersgroepen
 • 11 mbo-, hbo- en wo-instellingen
 • 6 onderzoeksinstituten

Afgeronde projecten 2012-2013

Kenniswerkplaats Veenkoloniën

 • Plan van Aanpak voor Emmen Revisited: selfsupporting gemeenschappen en activiteiten in Nieuw-Dordrecht
  Tweedejaars studenten Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning
  Opdrachtgever:
  Emmen Revisited
  Overige betrokkenen: Provincie Drenthe, Plaatselijk Belang Nieuw-Dordrecht, KvK Emmen, Adviesbureau Stamm, Welzijnsorganisatie Sedna, Wetenschapswinkel Wageningen UR en Hogeschool Stoas Vilentum

 • Dorpsenergieplan (2 projecten)
  Tweedejaars studenten Milieukunde | Masterstudenten
  Geo-Information Science
  Opdrachtgever:
  Gemeente Aa en Hunze
  Overige betrokkenen: Agenda voor de Veenkoloniën, ECO Oostermoer, Energiebureau Veenkoloniën en Van Hall Larenstein (Milieukunde)

 • Valorisatie van suikerbietbladeren
  Studenten minor Biobased Technology
  Opdrachtgever:
  Proleaf (bestaande uit: 4 MKB's, TNO, KplusV en FBR (Wageningen UR))

 • Maatregelen voor een Biobased Economy in de Veenkoloniën
  Masterstudenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever:
  Agenda voor de Veenkoloniën
  Overige betrokkenen: LTO, agrarisch ondernemers, PPO (Wageningen UR), AVEBE

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

 • Better Wetter: innovatief waterbeheer in Noordoost Fryslân (3 projecten)
  Tweedejaars studenten Milieukunde | Studenten minor Biobased Technology | Master studenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever: Ecologisch Adviesbureau Altenburg & Wymenga

 • De effecten van steenmeel op grasopbrengst en bodemleven
  Tweedejaars studenten Plantenwetenschappen
  Opdrachtgever:
  gemeente Dantumadeel en Arcadis
  Overige betrokkenen: 5 agrarisch ondernemers, Nordwin College, Van Hall Larenstein en Radboud Universiteit Nijmegen

 • Nieuwe initiatieven van Place Keeping
  Masterstudenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever:
  Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) en gemeente Dantumadeel
  Overige betrokkenen: Bewoners Aldtsjerk

Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord

 • Een aantrekkelijk Den Helder voor bewoners & bezoekers (1): toerisme in Julianadorp
  Eerstejaars studenten Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning
  Opdrachtgever:
  Gemeente Den Helder
  Overige betrokkenen: RECRON, KvK Noordwest, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en ondernemers en bewoners van Julianadorp

 • Een aantrekkelijk Den Helder voor bewoners & bezoekers (2): tussenruimten
  Masterstudenten Landschapsarchitectuur
  Opdrachtgever: Gemeente Den Helder en Woningstichting Den Helder
  Overige betrokkenen: Studenten van Inholland (Management, Economie en Recht) en Clusius College (Commercieel Ondernemen)

 • Ecotoerisme in Camperduin
  Tweedejaars studenten Milieukunde
  Opdrachtgever: Horecaondernemers in Camperduin
  Overige betrokkenen: RECRON, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Inholland (Hoger Toeristisch Recreatief Onderwijs)

 • Valorisatie van tomaten- en paprika stengels
  Studenten minor Biobased Technology
  Opdrachtgever: FBR (Wageningen UR) en Syntens, namens tomaten- en paprika telers in Noord-Holland
  Overige betrokkenen: Feyecon en NPSP Composieten

 • Workshop voor vmbo-leerlingen Clusius Lab (2 projecten)
  Studenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever:
  Clusius College

Kenniswerkplaats Gelderse Vallei & Eemland

 • Methode om EU Leader projecten te monitoren en evalueren
  Masterstudenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever:
  Streekplatform Kromme Rijn
  Overige betrokkenen: Netwerk Platteland, Leader project Groningen

Groene Hart Academie

 • Valorisatie van buxus, coniferen en hulst in de regio Boskoop
  Studenten minor Biobased Technology
  Opdrachtgever:
  PPO (Wageningen UR), DLV Plant en Greenport Boskoop
  Overige betrokkenen: Inholland Delft

 • Ter Aar Vernieuwd Verbonden: residential (care) complex
  Masterstudenten Gezondheid & Maatschappij
  Opdrachtgever:
  Gemeente Nieuwkoop

 • De mark voor recreatie en toerisme in Bodegraven-Reeuwijk
  Masterstudenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever:
  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  Overige betrokkenen: VVV Nieuwkoop, Rabobank Groene Hart Noord, RECRON, Menken Maritiem, 6 horecaondernemers, TIP Gouda, recreanten en toeristen en Inholland Delft

 • Het Groene Hart als aantrekkelijk kanogebied
  Opdrachtgever:  Programmabureau Groene Hart
  Overige betrokkenen: Kanoverenigingen, Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN), Ondernemers langs de kanoroute(s), gemeente Nieuwkoop, provincie Utrecht en Vereniging Regie Water (VRW)

Groene Kennispoort Twente

 • Duurzame strategische ruimtelijke visie voor Regio Twente 2040
  Opdrachtgever: Regio Twente
  Overige betrokkenen: ReggeStroom, ondernemers en ngo's uit het gebied

 • Naar een sociaal interactief Science Park Twente
  Masterstudenten Gezondhei & Maatschappij
  Opdrachtgever: Kennispark Twente
  Overige betrokkenen: Van Hall Larenstein Velp (Tuin- en Landschapsinrichting)

 • Nieuwe kansen voor het Twentse Landschap
  Masterstudenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever: Stichting Duurzaam Innovatief Twents! Landschapshotel (DiT!L)
  Overige betrokkenen: 12 vertegenwoordigers uit de regio

Gebiedscoöperatie Westerkwartier

 • Businessmodel: behouden of verbeteren van de biodiversiteit in de regio Westerkwartier
  Masterstudenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever:
  Gebiedscoöperatie Westerkwartier

 • Vismigratie tussen Lauwersmeer en Leekstermeer: overeenstemming tussen economie en ecologie
  Masterstudenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever:
  Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Andere netwerken

Zuidwest Delta

 • Bermvegatie langs de snelweg voor een Biobased Economy in Rilland
  Masterstudenten van verschillende studierichtingen
  Opdrachtgever:
  Heijmans Wegen B.V.
  Overige betrokkenen: Rijkswaterstaat, FBR (Wageningen UR) en Centre of Biobased Economy

GreenBrains Venlo

 • Gevoeligheid van Tanacetum Parthenium voor etheen
  Tweedejaars studenten Plantenwetenschappen
  Opdrachtgever: JB Matricaria