Uitgevoerde projecten Onderwijsloket 2014-2015

In het studiejaar 2014-2015 hebben 361 studenten van Wageningen University & Research bijgedragen aan 44 real-life projecten op het gebied van agri & food, natuur & leefomgeving en ondernemerschap. Ze hebben geleerd om wetenschappelijke kennis toe te passen en over de grenzen van hun vakgebied heen te kijken.

Bachelor- en masterstudenten onderzochten actuele vraagstukken van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door middel van haalbaarheidsstudies, proefopstellingen, literatuurstudies, opstellen van business plannen en scenario ontwikkeling hebben studenten hun kennis gedeeld en bijgedragen aan o.a. regionale ontwikkeling.

Samen met 72 docenten hebben studenten gewerkt aan het oplossen van vragen of adviseren over toekomstscenario's. Opdrachtgevers waren over het algemeen erg te spreken over de resultaten die studenten opleverden en de impact die ermee behaald wordt. Zo waren bij het project rondom De Mageler Es de studenten op de lokale radiozender van Twente te horen om geïnterviewd te worden over het onderzoek dat ze uitvoerden. Een ander voorbeeld is het rapport van studenten rondom de problematiek van wees-, sloop- en spookboten dat aangeboden gaat worden aan een tweedekamerlid.

Een jonge, frisse kijk inspireert!
Willem Stam, strategisch adviseur gemeente Den Helder

Voorbeelden van uitgevoerde projecten