Promotie

Understanding land reform and the associated consequences for land use and livelihoods

Promovendus mr. AJ (Avhafunani) Netshipale MSc
Promotor prof.dr.ir. IJM (Imke) de Boer
Copromotor dr.ir. SJ (Simon) Oosting
Copromotor dr EN Raidimi
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Dierlijke productiesystemen, Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)
Datum

di 30 maart 2021 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362