Promotie

Unravelling mechanisms of dietary flavonoid-mediated health effects: effects on lipid metabolism and genotoxicity

Promovendus EF (Elise) Hoek MSc
Promotor prof.dr.ir. IMCM (Ivonne) Rietjens
prof.dr.ir. J (Jaap) Keijer
Copromotor dr.ir. PCH (Peter) Hollman
dr.ir. EM (Evert) van Schothorst
Organisatie Wageningen University, Human and Animal Physiology
Datum

wo 13 mei 2015 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting:

Het consumeren van voedingsmiddelen rijk aan flavonoïden wordt geassocieerd met een verminderd risico op hart- en vaatziekten. Dit is mogelijk het gevolg van effecten op de vethuishouding in het lichaam, maar exacte werkingsmechanismen zijn nog niet opgehelderd. Het doel van dit onderzoek was om de onderliggende werkingsmechanismen te achterhalen.

In dit onderzoek met muizen was er minder toename van het lichaamsgewicht als aan een hoog-vet dieet flavonoïden werden toegevoegd. Verder was er ook minder vervetting in de lever en het bloed in de muizen die een flavonoïdendieet kregen. De moleculaire effecten op vetmetabolisme in de lever waren gerelateerd aan de transcriptiefactor CAR. Ook zagen we dat de dieet-context deze gezondheids-bevorderende effecten kan beïnvloeden. De vijf onderzochte flavonoïden lieten vergelijkbare effecten zien, waarbij quercetine het meest effectief was.

Negatieve effecten, zoals mogelijke genotoxiciteit door quercetine eerder gevonden in celkweekexperimenten, konden we uitsluiten in deze muizen na transcriptomics analyses in zowel lever en darm.

We hebben dus gezondheids-bevorderende effecten gezien van flavonoïden in muizen. Daarom is het interessant om in de toekomst te bestuderen of deze effecten geëxtrapoleerd kunnen worden naar de mens, om zo de potentie van flavonoïden als functionele voedingscomponenten verder te onderzoeken.

Propositions:

  1. The dietary context modifies metabolic health effects of flavonoids. (this thesis)
  2. The health effects of flavonoids are overestimated due to the use of inadequate research methods. (this thesis)
  3. All dietary research will ultimately lead to the recommendation to eat a balanced diet.
  4. Telemedicine is a promising tool for use in health care of palliative patients.
  5. Discoveries during a doctoral research are both scientific and personal.
  6. The most important thing to remember when consuming food is to enjoy it.