Nieuws

VIC Sterksel start netwerk “Der Neue Maststall”

Gepubliceerd op
23 augustus 2013

Op verzoek van Duitse vleesvarkenshouders gaat een nieuw vraaggestuurd netwerk van start onder leiding van Varkensinnovatiecentrum Sterksel. Het is de eerste keer dat het om een internationaal varkenshoudersnetwerk gaat. “Ik vind het spannend en heel leuk om dit grensoverschrijdende project te begeleiden”, zegt NETmentor Anita Hoofs van VIC Sterksel. Stalinrichter Big Dutchman financiert het project. Doel van het project is om tot een verbeterd economisch duurzaam huisvestingsconcept voor vleesvarkens te komen.

duits.jpg

Net als bij Stable Stable en Pro Dromi staan de varkenshouders aan het roer. In tien bijeenkomsten, waarbij de voertaal Duits is, worden wensen, ideeën en dilemma’s besproken tussen Nederlandse en Duitse vleesvarkenshouders. Indien door de varkenshouders gewenst zullen ook deskundigen op het gebied van diergezondheid, klimaat, dierenwelzijn en huisvesting deelnemen aan het netwerk. Het project is met name interessant voor vleesvarkenshouders die binnen twee jaar gaan nieuw-of verbouwen.

Het netwerk zal uit vijf tot tien varkenshouders bestaan. Er is nog plaats voor een aantal varkenshouders, waarbij VIC Sterksel graag nog een aantal vrouwelijke ondernemers ziet aanschuiven. De kick-off van het project is eind september of begin oktober. Na de kick-off kunnen varkenshouders definitief beslissen of ze meedoen. Het project loopt tot mei 2014. Hierna wordt gekeken welke ideeën gerealiseerd, getest of verfijnd worden. In overleg met de deelnemers worden de locaties van de bijeenkomsten vastgesteld. Dit zal waarschijnlijk in Noord-West Duitsland zijn.

Ga naar het Duitse persbericht