Product of dienst

VIRIS

VIsueel Ruimtelijk InformatieSysteem (VIRIS)

De VIRIS-bestanden zijn een serie gridbestanden met een ruimtelijke resolutie van 25 meter, afgeleid uit Top10vector. Zo’n 50 objectsoorten (“TDN-codes”) zijn omgezet naar een 25 meter grid (één rasterbestand voor elke TDN-code).

Voor vlakken en huizen is per gridcel de oppervlakte van de voorkomende elementen aangegeven in vierkante meters. Bij lijnelementen is de lengte per gridcel bepaald en weergegeven in strekkende meters. Van puntsymbolen is het aantal per gridcel vastgelegd.

Er zijn VIRIS-bestanden van 1996 en van 2000 t/m 2006.

Potentieel gebruik

De VIRIS-gridbestanden geven de mogelijkheid om snel en relatief eenvoudig Top 10-gegevens te gebruiken. Er kan snel inzicht worden verkregen in ligging en dichtheid van een objectsoort.

De verkregen VIRIS rasterbestanden worden op dit binnen diverse projecten van Wageningen Environmental Research gebruikt voor landschapsmonitoring en andere doeleinden.

Toepassingsschaal

1 : 25 000

Ruimtelijk schema

Raster, resolutie 25m

Verkrijgbaarheid

Raster dataset

Prijs

€ 10.000,- per dataset

Bestellen

Voor informatie en bestellingen kunt u contact opnemen met de geodesk: stuur een ticket naar de GeoDesk.