Promotie

Van productiegericht boeren naar multifunctioneel ondernemerschap

Dit proefschrift genereert meer inzicht in het leerproces dat ten grondslag ligt aan de overgang van conventioneel productiegericht boeren naar ‘multifunctioneel ondernemerschap’.

Met andere woorden: het proces waardoor voormalige voornamelijk op productie gerichte boeren (mannen, vrouwen en hun gezinnen) zichzelf heruitvinden als ‘multifunctionele ondernemers’ en de kennis, vaardigheden en netwerken verwerven om hun bestaande bedrijf multifunctioneel in te richten met de ontwikkeling van nieuwe niet-agrarische activiteiten zoals agrotoerisme, natuur- en landschapsbeheer, het verwerken en vermarkten van agrarische producten, professionele kinderopvang, zorg en boerderijeducatie. 

Stimuleren van multifunctioneel ondernemerschap

Naast een belangrijke bijdrage aan de theorievorming op het gebied van de ontwikkeling van multifunctionaliteit en multifunctioneel ondernemerschap ondersteunt dit proefschrift ook praktijkmensen (zoals docenten, trainers en adviseurs) in het stimuleren van deze voor de landbouw en het platteland zeer waardevolle vorm van agrarisch ondernemerschap.