Varkenssnuitje

Project

Varkansen

In Varkansen hebben we samen met de partijen in de varkenshouderij gekeken hoe de reis naar een integraal duurzame varkenshouderij er uit kan zien. Een ding is helder: het kan! We kunnen varkensbedrijven zo ontwerpen dat we vooruit gaan op alle gebieden; bedrijven met 4 P's: People, Planet, Profit & Pigs!

Wageningen UR ontwikkelt in het project ‘Varkansen’ aansprekende ontwerpen voor een duurzame varkenshouderij. Met verschillende stakeholders wordt nagedacht over nieuwe systemen, waarin aan de behoeften van het dier, de ondernemer, de burger/consument en het milieu kan worden voldaan. Dit levert potentiële varkenshouderijen op die veel meer zijn verweven met de stad.

Meer over project Varkansen...