Nieuws

Varkens in beeld

Gepubliceerd op
30 oktober 2013

Het project “Varkens in beeld” op VIC Sterksel is inmiddels van start gegaan. Belangrijk hierbij is de samenwerking met de lokale basisschool de Talententoren. Kinderen van groep 5/6 en 7/8 worden bij het project betrokken en zullen helpen de weide bij VIC Sterksel opnieuw in te richten en de varkens te verzorgen.

Op 3 oktober stond de geboorte van de biggetjes centraal. De kinderen waren er op deze dag bij om de biggetjes te bewonderen en de basisbeginselen van het varkenshouden te leren. Het bezoek aan VIC Sterksel begon met een presentatie over de varkens en het project. Vervolgens gingen ze de stal in om de varkens in levende lijve te aanschouwen. Aandachtig werd er toegekeken hoe ze in tweetallen de afdeling in mochten om met de pasgeboren biggetjes te knuffelen.

Zoals het bij een echte geboorte hoort, werd de dag afgesloten met beschuit met muisjes. De enthousiaste kinderen zullen nu creatief mee mogen denken hoe de weide wordt ingericht, alvorens de varkens begin december naar buiten mogen.