bonte_bentheimers

Nieuws

Varkens tegen onkruid

Gepubliceerd op
18 februari 2015

De gemeente Renkum gaat vanaf april varkens inzetten om de bermen van de Nico Bovenweg in Renkum te begrazen om de Japanse duizendknoop die daar groeit, uit te roeien. Het is de bedoeling dat de varkens (Bonte Bentheimers) al wroetend ook de wortels van het sterk woekerende onkruid wegvreten, waardoor de plant wordt uitgeput en uiteindelijk afsterft. De gemeente Renkum spreekt van een 'unieke proef' die in april van start gaat. De gemeente werkt samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Japanse Duizendknoop

Japanse duizendknoop
Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een hardnekkige woekeraar die voorkomt op drogere terreinen, maar ook in of nabij oevers en op dijktaluds. De plant verdringt daarbij andere kruiden en struiken. De Japanse duizendknoop wordt daarom internationaal tot de honderd meest invasieve exoten gerekend. De plant kan door scheuren via de fundering huizen binnengroeien en door asfalt heen breken. De verspreiding vindt vooral plaats door uitbreiding van uitlopers en door vegetatieve verspreiding via onderhoud (maaien) en grondverzet.

Bestrijding

De Japanse duizendknoop is door zijn groeikracht en relatieve ongevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen moeilijk te bestrijden op plekken waar hij eenmaal goed gevestigd is. Beheersen is het best haalbare door het combineren van methoden:

  • Maaien en afvoeren: omstreeks de bloeiperiode in augustus en september of meermaals per jaar. Het maaisel mag niet vermengd worden met gewoon groenafval omdat elk stukje opnieuw kan uitlopen;
  • Bedekken: in het begin van de winter bedekken met een flexibele, niet-lichtdoorlatende materie. Niet-flexibele materiaal zoals betonplaat moet absoluut naadloos gelegd worden, want de minste spleet is voor de plant genoeg;
  • Chemisch: producten op basis van glyfosaat  kunnen bijdragen aan de bestrijding. Deze producten veroorzaken verzwakking van de plant maar doden deze niet. Toepassing tussen half augustus en begin oktober is het meest effectief. De plant haalt in het najaar reservevoedsel uit de bladeren terug naar de wortels waardoor het middel diep in het wortelstel door kan dringen;
  • Biologsch: wordt nog niet grootschalig toegepast. In Japan zijn veelbelovende schimmelsoorten voor de biologische bestrijding geïdentificeerd. In Groot Brittannië worden verschillende pathogenen en plagen onderzocht op hun mogelijkheid om ingezet te worden als biologische bestrijder;
  • Uitgraven: kleine individuele planten kunnen handmatig worden verwijderd (uitgraven). Grotere haarden kunnen met een graafmachine worden uitgegraven. Belangrijk is dat in een straal van minimaal 50 meter om de haard alle exemplaren, wortels en rhizomen worden verwijderd. Een nauwkeurige en volledige verwijdering is cruciaal om nieuwe uitlopers tegen te gaan. Uitgraven is zeer arbeidsintensief;
  • Begrazing: van geiten is bekend dat ze kleine bovengrondse exemplaren van Japanse duizendknoop kunnen wegvreten.

In april 2015 gaat de gemeente Renkum in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA varkens inzetten als bermbegrazers op de Nico Bovenweg in Oosterbeek (Bron: gemeente Renkum)