Nieuws

Varkenshouders Cockpit nemen kijkje in Jumbo-keuken

Gepubliceerd op
3 december 2013

Het netwerk Cockpit Vleesvarkens van VarkensNET was deze maand te gast bij de vier Jumbo Supermarkten van de Huijgevoort in Noord-Brabant. Op de locatie in Luyksgestel, nabij de Belgische grens, kregen de varkenshouders een hartelijk ontvangst met koffie en een appelflap. Het doel van het bezoek was inzicht krijgen in de monitoringssystemen die gebruikt worden. Dat is namelijk waar het netwerk Cockpit Vleesvarkens zich op richt: een cockpit of monitoringssysteem te ontwikkelen voor de (vlees)varkenshouderij.

De Jumbo-ondernemers en broers Ard en Luc van de Huijgevoort vertelden gepassioneerd over hoe hun supermarkt van een plaatselijke dorpswinkel uitgegroeid is naar een bedrijf met vier vestigingen (in Bladel, Geldrop, Luyksgestel en Valkenswaard) en honderden personeelsleden. Daarmee lijken ze qua ontwikkeling in feite veel op bedrijven in de varkenshouderij. Die maken de laatste jaren ook een groei door van één naar meerdere locaties, en daarmee besturing op afstand. En ook op varkensbedrijven wordt meer en meer vreemde arbeid ingezet. Daarnaast is er nog een overeenkomst: de ondernemers Van de Huijgevoort geven aan weinig invloed te hebben op de inkoop- en verkoopprijzen van de producten. Deze worden namelijk landelijk bepaald binnen de Jumbo-formule en vastgesteld door de markt.

Invloed op kosten

De zaken waar de broers wél invloed op kunnen uitoefenen, zijn de personeelskosten en dervingskosten. Daar waar de personeelskosten het grootste aandeel is bij een supermarkt, vormen voerkosten en dervingskosten (in de varkenshouderij te denken aan slechte voederconversie, groei, ziekte, verkeerd afleveren etc.) het grootste aandeel in de kostprijs van een vleesvarken. Hoe oefenen ze binnen Jumbo dan invloed uit op de personeelskosten en dervingskosten? Om te beginnen door dit heel strak te monitoren en bijna volledig te automatiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van normen die door Jumbo corporate zijn opgesteld op basis van historische informatie en vooral heel veel data. Naast die normen wordt de personeelsdatabase (zaken als leeftijd en daarmee kosten, wel of geen BedrijfsHulpVerlener, mag de persoon zelf de winkel afsluiten etc.) en een prognose over de omzet (o.a. historische omzet informatie) uit het kassasysteem gebruikt bij het plannen van het personeel. Dat schrijft voor hoeveel arbeid kan ingezet worden op enige dag en tijd.

Bijsturen

Wanneer een bepaalde afdeling deze voorschriften overschrijdt, komt direct een attentie dat, wanneer er niet ingegrepen wordt, de personeelskosten te hoog zullen zijn in die week. Afdelingsleiders kunnen hier nog tijdig op anticiperen door de volgende dag bij te sturen. Arbeidsregistratie gebeurt volledig automatisch. Medewerkers checken in en uit als ze werkzaamheden doen voor bepaalde afdelingen binnen de winkel en bij pauzes. Wekelijks worden percentages omzet, personeelskosten en dervingskosten uitgedrukt in percentage werkelijk ten opzichte van gewenst (of de norm) en zichtbaar gemaakt voor het personeel. Alles ten doel om snel te kunnen ingrijpen en betrokkenheid te krijgen.

Leerpunten

Het netwerk Cockpit Vleesvarkens kon zeker wat met deze informatie. Enkele punten die ook voor het eigen systeem ingezet kunnen worden:

  • inzicht in de actuele voerkosten en afwijking daarvan ten opzichte van de norm/prognose;
  • stellen van prognoses op basis van historische informatie en veel data van andere bedrijven;
  • mogelijkheid tot benchmarking op bijvoorbeeld die voerkosten met andere, vergelijkbare
  • bedrijven;
  • koppelen van data uit verschillende systemen.

Netwerk Cockpit

De deelnemers van het netwerk vonden het erg interessant om een kijkje te nemen in de Jumbo-keuken. Het verbreden van de blik door over de sectoren heen te kijken ervaart het netwerk als een grote meerwaarde. De Cockpit is een Truffel van VarkensNET, in opdracht van het Productschap Vee en Vlees. De netwerkdeelnemers ontwikkelen een cockpit attentiesysteem voor de vleesvarkenshouderij. Dit doen zij samen met Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel en de partijen Agrovision en Porphyrio.